Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 11. 1980)


Problém č. 1037

Robert C. Mc William, Anglicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 1038

M. Kapustin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+8=13)Kontrolná notácia: 1037: bKf1 Df3 Ve6 Vg2 Se4 Sh6 Jb5 Je3 Pd7 e2 g5 (11), čKd2 Dd8 Vg6 Sa2 Sc1 Pa6 b2 c4 (8) – dvojťažka, 1038: bKa4 Db5 Se6 Jg5 Pa7 (5), čKh8 Vc8 Ja1 Pa3 c5 f2 g7 h6 (8) – dvojťažka.

Zakiaľ v skladbe č. 1037 je spracovaná klasická Schiffmannova téma, to už č. 1038 obsahuje trojfázovú zámenu modelových matov (Z–32–26) spracovanú vo forme dvoch zvodníkov a riešenia, škoda len, že maty vo všetkých troch fázach sú analogické.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1021 (Siotis) z 25. 9. 1980. Zdanlivé hry 1...Df6, Vd5, Vd4 2.S:f6, D:d5, De7 mat. Rieši 1.Jf5 hr. 2.Dd6 mat, 1...Df6, Vd5, Vd4 2.Sf4, De7, D:d4 mat. Z–23–35 v slabšej konštrukcii (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Známa schéma polorecipročnej zámeny s pridanou zámenou matu (I. Kiss, Poprad). Zámena troch matov z Grécka (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body. Škodlivý duál.

Riešenie problému č. 1022 (Pozdnjakov) z 25. 9. 1980. Zvodník 1.Dd7? hr. 2.Dd1 mat a 2.Dd3 mat, 1...V:c3, S:c3 2.Dd1, Dd3 mat, viazne na 1...Vd8! Zvodníky 1.Jd1?, Jd3? viaznu postupne na 1...V:c3!, S:c3! Rieši 1.Jh1 hr. 2.Ve1 mat a 2.Vf3 mat, 1...V:c3, S:c3 2.Da1 (Ve1?), Dc4 (Vf3?) mat. Dobrá strategická hra čiernych obrán proti dvom hrozbám. Závažným nedostatkom je nehrajúci bJh1 a tiež chýbajúca nulová fáza (I. Kiss, Poprad). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1023 (Bednár) z 2. 10. 1980. Zvodník 1.Ve5? (A) hr. 2.Vd5 mat (B), viazne na 1...e6! (C). Zvodník 1.Jd5? (B) hr. 2.Ve6 mat (C), viazne na 1...e5+! (A). Zvodník 1.Je6? (C) hr. 2.De5 mat (A), viazne na 1...Jd5+! (B). Rieši 1.J:f5+ S:f5 2.Dd4(e5) mat. Cyklická zámena funkcií polí e6, e5 a d5 konštrukčne pekne zvládnutá. Úvodník znižuje hodnotu skladby na minimum. Nepodarilo by sa autorovi nájsť hodnotný úvodník? Objavený mechanizmus zámeny funkcií by si to určite zaslúžil (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Autor skladby pravdepodobne zabudol, že šachové úlohy sú určené aj riešiteľom. Týmto riešením určite nepotešil ani jedného (P. Polák, Borský Peter). Duál v riešení nepokladáme za tematický (a preto ho ani nebodujeme), lebo celé riešenie tejto skladby, žiaľ, nezapadá ani trochu do obsahu. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred