Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 11. 1980)


Problém č. 1035

Dieter Müller, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 1036

Ing. Ján Kovalič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+9=23)Kontrolná notácia: 1035: bKh3 Df8 Ve2 Sb3 Jf6 Jh4 Pc3 d3 g3 (9), čKe5 Da7 Vd4 Sc6 Sd8 Pd7 e4 g6 h5 h7 (10) – dvojťažka, 1036: bKe1 Dc2 Va5 Vd8 Sa7 Jb2 Jf2 Pa3 a6 c3 c5 e3 g5 h6 (14), čKc6 Pb5 c4 c7 d5 e2 f3 g6 h7 (9) – dvojťažka.

V jednoduchom č. 1035 je zaujímavým spôsobom spracovaná téma Grimshaw. V č. 1036 od východoslovenského skladateľa žijúceho v Spišskej Novej Vsi a po prvýkrát debutujúceho v Hlase ľudu si všimnite okrem štyroch tematických zvodníkov a riešenia aj zdanlivé hry 1...b4, d4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1019 (Loyd) z 18. 9. 1980. Zvodník 1.Dc3? tempo, 1...Vb1+, V:b3 2.Jc1, S:b3 mat, viazne na 1...Vh2+! Rieši 1.Dh7 tempo, 1...Vb1+, V:b3, Vh2+, Vc2 2.D:b1, Db1, D:h2, D:c2 mat. Netypický šachový úvodník, ale od Loyda priam očakávaný a práve preto takmer neprekvapujúci (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Brilantný tempový úvodník typický pre autora, ktorý umožňuje šachy bielemu kráľovi. Zámeny matu oproti zvodnosti sú zrejme bez zámeru autora a z pohľadu + 100 rokov od vzniku skladby (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1020 (Boros) z 18. 9. 1980. Zdanlivé hry 1...D:d8+, Dg8+, Dd2+ 2.Je7, Jfg7, Je3 mat. Rieši 1.Dh4 hr. 2.Jh5~ mat, 1...D:d8+(S:f6+), Dg8+, Jd2+ Jg2+ 2.Jf6, Jhg7, Jf4, Jhg3 mat. Zámena matov na tri šachy bielemu kráľovi na báze zámeny batérie. Rušivo pôsobí viacnásobná hrozba (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* M. Šumný opravuje svoju skladbu č. 988 z 3. 7. 1980 premiestnením bVh7 na h6. Prosíme o preskúmanie korektnosti tejto skladby mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Vzad << >> Vpred