Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 11. 1980)


Problém č. 1033

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+3=12)


Problém č. 1034

Ivan a Ľuboš Debnár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: 1033: bKh7 Db5 Se1 Se4 Pd5 f3 f4 f5 g6 (9), čKh5 Jh4 Pb6 (3) – dvojťažka, 1034: bKd3 Db3 Vg2 Sh2 Jf8 Pg5 (6), čKf5 Sa7 Sf7 Jb1 Pa3 d5 (6) – dvojťažka.

Profesora slovenčiny a nemčiny na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach – Karola Mlynku nie je treba nikomu predstavovať, veď patrí k našej kompozičnej špičke v celosvetovom meradle. No málokto vie, že v súčasnej dobe vyučuje na tejto škole aj nepovinný predmet – šachy, kde vedie 46–členný šachový krúžok, ktorý sa zapísal aj do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. V jeho výbornom príspevku č. 1033 je spracovaná dvojnásobná Salazarova téma so štvorfázovou zámenou matujúcich ťahov po 1...J~ a s trojfázovou zámenou matov na tom istom poli po predĺženej obrane 1...J:g6! vo forme troch zvodníkov a riešenia. Autori skladby č. 1034 – bratia Ivan a Ľuboš Debnárovci sú práve odchovancami prof. Karola Mlynku, ktorého krúžok má aj celoštátnu raritu: je zameraný na kompozičný šach s vysokokvalifikovaným vedúcim. Ivan má 17 a Ľuboš 14 rokov a dnešná skladba je ich druhou uverejnenou. Všimnite si v nej hlavne zdanlivé hry 1...Sh5, d4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1017 (Schlechter) z 11. 9. 1980. 1.Da6 tempo, 1...Kb2, K:d2, c:d2 2.Jd3, Dh6, Da1 mat. Loydovský úvodník dávajúci voľné pole, dva modelové maty a dobrým doplnkom je aj návrat úvodníkového kameňa v matujúcom ťahu. Chutná miniklasika (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1018 (Weenink) z 11. 9. 1980. 1.Kc7 tempo, 1...V~, Vg6!, S~, Sg6!, Sf7 2.Df6, De8, De8, Df6, Dd6 mat. Vzájomné prerušovanie veže a strelca v predĺžených obranách (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Ceny za poslednú dlhodobú riešiteľskú súťaž budú odoslané z technických príčin do konca novembra. Prosíme Vás preto, aby ste ich nereklamovali.


Vzad << >> Vpred