Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 10. 1980)


Problém č. 1031

Odd a Espen Backe, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 1032

Valerij Karpov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+7=20)Kontrolná notácia: 1031: bKh3 Da8 Vb7 Vc6 Sa6 Sa7 Jd5 Jg6 (8), čKe4 Vd4 Ve5 Pf3 f4 f5 (6) – dvojťažka, 1032: bKe1 Dh7 Vb3 Vd2 Sd6 Jb5 Jg2 Pc4 d5 e2 f5 f6 g5 (13), čKe4 Va7 Vd3 Sb1 Jh1 Pb4 d7 (7) – dvojťažka.

V č. 1031 spracovala dvojica nórskych šachových skladateľov – Odd E. Backe a Espen Backe – zámenu troch matov po zvodníku s využitím polobatérie v oboch fázach. Vo výbornom č. 1032 pracuje známy kazanský autor už s dvoma tematickými zvodníkmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1013 (Loyd) z 28. 8. 1980. Zdanlivé hry 1...Ke4 2.Df4 mat. Rieši 1.Vf4 hr. 2.D:d4 mat, 1...K:f4, Dd6, D:f4, Je4 2.Df5, Df5, De6, Vf5 mat. Skladba, v ktorej sa Loyd uviedol ako "objaviteľ" zámeny obrany. Odmenu za správne riešenie dostane D. Lehel Kovács, 935 31 Vyšné nad Hronom, p. Dolná Seč.

Riešenie problému č. 1014 (Loyd) z 28. 8. 1980. 1.Vg1 tempo, 1...Kf5 2.Jf2! g:f2 3.g4 mat, 1...K:d3 2.Va1! Ke4 3.Df1 mat, 1...h:g1D 2.Jdc5+ Kf5 3.Dh3(h5) mat. Pekná a náročná práca, hodná niesť meno svojho autora (I. Bandžuch, Spišské Vlachy). Odmenu za správne riešenie dostane Jan Svoboda, Goliánova 9, 917 00 Trnava.

Riešenie problému č. 1015 (Čepižnyj) z 4. 9. 1980. Zdanlivé hry 1...Ke5, Kg7, V:a8 2.Jf3, Jf5, Jc2 mat. Rieši 1.Dh1 hr. 2.Dh8 mat, 1...Ke5, Kg7, Vh1 2.Jc6, Jde6, Jb3 mat. Nádherná skladba s analogickými matmi v oboch fázach. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Fábry, bl. Hron/4, 058 01 Poprad–Juh I.

Riešenie problému č. 1016 (Vladimirov) z 4. 9. 1980. Autorova intencia 1.Ve2 hr. 2.e:f4 a 3.Jd2 mat, 1...S:e3 2.Df8! tempo, 2...J~, d4 3.D:f4, Da8 mat, 1...J:e3 2.Dc6! tempo, 2...Sd6, Kf5 3.Dc2, Dg6 mat, 1...f:e3 2.Dc8! tempo, 2...S~, J~ 3.Dc2, Dg4 mat, no žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.e:f4 hr. 2.J~ mat, 1...Je3, Jd4 2.Jg5+, Jh4+ Kf5, Jf3 3.Dc8, S:f3 mat. Odmenu neudeľujeme, lebo ani jeden riešiteľ nenašiel obe riešenia.


Vzad << >> Vpred