Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 9. 1980)


Problém č. 1015

Viktor Čepižnyj, ZSSR

I. cena, Turnaj DKFS, 1958

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 1016

Jakov Vladimirov, ZSSR

Šachmaty v SSSR, 1960

Mat 3. ťahom (10+6=16)Kontrolná notácia: 1015: bKg4 Da8 Vd7 Sc3 Jd4 Jf8 Pf7 (7), čKf6 Va3 Vc1 Pd6 g3 (5) – dvojťažka, 1016: bKh2 Da8 Vb3 Vc2 Se5 Sg2 Jf3 Pb5 e3 h5 (10), čKe4 Sc5 Jf5 Pd5 f4 h6 (6) – trojťažka.

Viktor Ivanovič Čepižnyj (18. 2. 1934) a Jakov Georgievič Vladimirov (22. 7. 1935) boli ocenení titulom veľmajstra ZSSR za skladateľský šach. Viktor Čepižnyj je od apríla 1980 predsedom "Centrálnej komisie ZSSR pre skladateľský šach" a Jakov Vladimirov je členom predsedníctva tejto komisie. V č. 1015 si všimnite zdanlivé hry 1...Ke5, Kg7, V:a8, a v č. 1016 zaujímavé tempové druhé ťahy bieleho.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 997 (Amirov) z 3. 7. 1980. Zvodník 1.Db1? hr. 2.De4 (f5) mat, 1...S:e3, V:e3 2.De4, Df5 mat, viazne na 1...c2! Zvodník 1.D:c3? hr. 2.Dc6(f6) mat, 1...S:e3, V:e3 2.Dc6, Df6 mat, viazne na 1...Sb2! Rieši 1.D:b3 hr. 2.Dg5(f7) mat, 1...S:e3, V:e3 2.Dd5, Df7 mat. Novotného téma spojená s trojfázovou zámenou dvoch matov (Z–32–26). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Ján Kadera, Linčianska R–6/53, 917 00 Trnava.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach: 92b: S. Bandžuch a J. Žatko, 91b: Ing. I. Paulička, 88b: J. Adamovič, Ing. A. Baroška a Ľ. Kubiš, 86b: M. Bednár, Ing. J. Kadera a Š. Nagy, 85b: S. Mikuš a B. Moravčík, 84b: Z. Hrica, 83b: G. Reiprich a Š. Selecký, 80b: O. Reeh, 76b: M. Méri, 73b: D. L. Kovács a K. Wagner, 63b: T. Klimant, 59b: J. Anft, 58b: M. Červenka, 57b: Ľ. Lehen, 50b: Š. Tušiak, 46b: J. Majerčin, 41b: M. Slávik, 39b: I. Vavro, 38b: L. Matoňák, 36b: M. Fecenko a J. Višňovský, 35b: Ing. J. Dulla, 32b: J. Majerčák, 26b: I. Debnár, 22b: Ľ. Debnár, 21b: L. Tkáčik a Š. Valovič, 19b: A. Repček, 16b: S. Brnák, 12b: L. Salai jr., 8b: L. Grgurič a Ing. A. Zlatohlavy, atď.

* Z riešiteľov, ktorí za č. 993 (Šťastný) získali 3 body vypadli dve mená: L. Salai sr. a Ing. J. Kadera. Obom bol bod naviac vo výsledku už započítaný.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní – Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnou domácou a zahraničnou šachovou literatúrou vypíšeme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred