Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 8. 1980)


Problém č. 1013

Samuel Loyd, USA

932 N. Y. Mail and Express, 1892

Mat 2. ťahom (4+8=12)


Problém č. 1014

Samuel Loyd, USA

Holyoke Transcript, 1878

Mat 3. ťahom (13+4=17)Kontrolná notácia: 1013: bKa1 Dd7 Vf7 Sc8 (4), čKe5 Dh6 Vg3 Jb1 Jf2 Pb6 d4 e3 (8) – dvojťažka, 1014: bKh7 Dh1 Vb5 Vc1 Sd4 Jd3 Je6 Pc4 d5 e5 f4 g2 g6 (13), čKe4 Pg3 g7 h2 (4) – trojťažka.

V dnešnej ukážke z tvorby najväčšieho skladateľa minulého storočia – Samuela Loyda (30. 1. 1841 – 11. 4. 1911) nájdete v č. 1013 dokonca zdanlivú hru 1...Ke4 2.Df5 mat (v skladbe je spracovaná zámena obrany nazývaná tiež témou Ruchlis podľa autora, ktorý túto tému "objavil" už v roku 1946, t. j. asi 54 rokov po vzniku č. 1013). Č. 1014 je typická "Loydovka" s prekvapujúcim a ťažkým úvodníkom.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 955 až 996 Maximálne bolo možné získať 93 bodov, z toho za nekorektnosti 6 (4 za dve vedľajšie riešenia v č. 964 a po 1 bode za neriešiteľnosť v č. 965 a ilegálnu pozíciu v č. 993). Poradie riešiteľov je nasledovné: I.–VII. cena ex aequo 93 bodov (o cenách rozhodol žreb): Jan Svoboda, Trnava a Kolektív BSP zo Spišskej Novej Vsi (každý vyhráva Album FIDE 1968–70), Imrich Bandžuch, Spišské Vlachy (Album FIDE 1965–67), Zoltán Labai, Milanovce, Marián Križovenský, Vranov nad Topľou, Ladislav Salai sr., Martin a Josef Volf, Liberec (každý vyhráva knihu Új Magyar Sakk Feladvány Antológia), VIII.–X. cena ex aequo 92 bodov: Anton Liday, Chynorany (R. Kofman: Šachmatnaja kompozícija 1974–76), Ing. Ladislav Brachtl, Pezinok a Ladislav Wittner, Košice (každý vyhráva knihu J. Fritz: Vybrané šachové problémy, Praha 1979).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy nasledujúci riešitelia: slob. Stano Bandžuch (Bratislava), Ľudovít Kubiš (Prievidza), Ľudovít Lehen (Bratislava), Ladislav Matoňák (Poprad), Olaf Reeh (Dánsko), Gejza Reiprich (Vrútky), Štefan Tušiak (Želiezovce), Igor Vavro (Levice), Juraj Višňovský (Zlaté Moravce) a Jozef Žatko (Chynorany).

Všetkým výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej nasledujúcej Dlhodobej riešiteľskej súťaži, ktorú vypíšeme o dva týždne, t. j. vo štvrtok dňa 11. septembra 1980. Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred