Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 8. 1980)


Problém č. 1011

Oto Jaďuď, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+8=21)


Problém č. 1012

Stilian Krstev, Bulharsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+10=15)Kontrolná notácia: 1011: bKf8 Sd3 Sg1 Ja6 Jh8 Pb2 b5 c4 c6 e2 f2 h3 h4 (13), čKe5 Pc5 c7 e6 g2 h5 h6 h7 (8) – dvojťažka, 1012: bKe1 Db1 Va4 Vf4 Sc2 (5), čKc3 Vh4 Pb3 c4 d4 e2 e3 e5 h3 h6 (10) – dvojťažka.

V pravdepodobnej prvotine č. 1011 Ota Jaďuďa – 17–ročného študenta z Trenčína (autor sa veľmi nejasne vyjadril o tom, či jeho skladba je prvou uverejnenou, a preto od neho očakávame presnejšiu informáciu) nájdete spracovanú známu klasickú tému "hviezdy". Č. 1012 obsahuje okrem riešenia a zdanlivej hry 1...b:c2 2.Va3 mat aj tri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 995 (Gamza a Sidorov) z 26. 6. 1980. Zvodník 1.Vb4? hr. 2.c5 mat, 1...Se3, Je5 2.D:e3, De4 mat, viazne na 1...Vb8! Zvodník 1.c5? hr. 2.Vb4 mat, 1...Vb8, D:c5, Je5 2.V:d6, V:d8, De4 mat, viazne na 1...Se3! Rieši 1.Dg4 hr. 2.J:g6 mat, 1...Je5, Ke5, K:c5, J:f4 2.Je2, Jd3, Vb4, D:f4 mat. Na skladbe je najlepší práve len úvodník (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 996 (Fedorovič a Miťušin) z 26. 6. 1980. 1...K:a4 (a), b:a4 (b) 2.Da8 (A), De3 (B) mat. Zvodník 1.Da8? (A) hr. 2.a:b4 (C) mat, viazne na 1...b:a4! (b). Zvodník 1.a:b4? (C) 2.Da8 (A) mat, viazne na 1...Ka4 (a)! Zvodník 1.Df7? tempo, 1...K:a4 (a), b:a4 (b) 2.Da7 (D), Df3 (F) mat, viazne na 1...g6! rieši 1.Dg6 tempo, 1...Ka4 (a), b:a4 (b) 2.Da6 (G), Dd3 (H) mat. Jednoduchá zámena matov bez výraznej stratégie, založená na chytaní matových polí dámou (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Jednoduchý a opotrebovaný mechanizmus trojfázovej zámeny dvoch matov (L. Salai sr., Martin). Veľmi jednoduché, ale pritom pekné zámeny matov na troch poliach vedľa seba (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (skladby č. 955–996) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred