Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(26. 6. 1980)


Problém č. 995

Grigorij S. Gamza a

V. Sidorov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)


Problém č. 996

Roman Fedorovič a

Anatolij Miťušin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)Kontrolná notácia: 995: bKc2 De2 Vb6 Vf8 Sg1 Sh7 Ja6 Jf4 Pc4 d2 e6 f6 (12), čKd4 Vd8 Vh6 Sf2 Jg6 Pd6 g3 h4 (8) – dvojťažka, 996: bKg4 De8 Sd4 Ja2 Jb4 Pa4 c2 (7), čKa3 Pb5 d5 g5 g7 (5) – dvojťažka.

V č. 995 sa dva tematické zvodníky a úvodník objavia ako maty v niektorej z troch fáz. Ďalšia dvojica úspešných sovietskych autorov z minulého roka podáva trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme zdanlivé hry 1...K:a4, b:a4, zvodník a riešenie. Oba dnešné originálne príspevky sú zároveň aj poslednými dvoma skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže bohato dotovanej Albumami FIDE. Počas letnej prestávky budeme riešiteľov odmeňovať jednotlivo. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme začiatkom septembra 1980.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 979 (Velidov) z 1. 5. 1980. Zvodník 1.Jc7? hr. 2.Vd5 mat, 1...f5 2.De6 mat, viazne na 1...V:c5! Zvodník 1.Vfd7? hr. 2.Ve1 mat, 1...Ke6 2.De4 mat, viazne na 1...J:g4! Rieši 1.Jc3 hr. 2.De4 mat, 1...f5, Ke6, Jd6, Jf5+ 2.Vd5, Ve1, Ve7, D:f5 mat. Jemne načrtnutá ilustrácia hrozbových paradoxov (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 980 (Labai) z 1. 5. 1980. Zvodník 1.Vd1? hr. 2.J:d5 mat, 1...f4, Kf4 2.Dg6, Vd4 mat, viazne na 1...d4! Zvodník 1.Vf1? hr. 2.J:f5 mat, 1...d4, Kd4 2.Da8, Vf4 mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.K:e6 tempo, 1...d4, f4, Kf4, Kd4 2.Jd5, Jf5, Vh4, Da4 mat. Prekrásne spracovanie Dombrovskisovej témy spolu so zámenami matov (M. Bednár, Kurima). Moderný a bohatý obsah v nepriedušnej konštrukcii presýtenej symetriou (L. Salai sr., Martin). Konečne úloha s typickým výrazným rukopisom slovenského autora (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred