Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 6. 1980)


 

Problém č. 993

Juraj Šťastný, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+13=23)


Problém č. 994

Anatolij Svetiľskij a

Dmitrij Kanonik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 993: bKg1 Df2 Vb5 Vb6 Sb1 Sf8 Je4 Jf6 Pc4 g3 (10), čKe5 Da5 Vd8 Vh7 Sc5 Jf1 Pb4 e6 f7 g5 g6 g7 h5 (13) – dvojťažka, 994: bKc8 Db2 Vh4 Sa7 Jd4 Jg8 Pa3 f6 (8), čKd6 Jf7 Jf8 Pa5 a6 c7 d5 (7) – dvojťažka.

V č. 993 spracoval mladý zvolenský skladateľ jednoduchú zámenu dvoch matov s jednotnou stratégiou vo forme zvodníka a riešenia po tematických obranách 1...Je3, g:f6 v každej fáze. V č. 994 si všimnite okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov aj zdanlivé hry 1...c6, Ke5.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Naša dlhodobá riešiteľská súťaž bohato dotovaná Albumami FIDE končí v nasledujúcej rubrike a ešte stále nie je definitívne rozhodnutá, venujte preto podrobnú pozornosť ešte každej skladbe.

Riešenie problému č. 978 (Reiprich) z 24. 4. 1980. Pokusy 1.Df4?, Df6?, Dh1? viaznu postupne na 1...Jf7!, d4!, Sc6! Rieši 1.De1 hr. 2.Dc1 mat, 1...Sc6 2.d4 mat. Pekné zvodníky – krajšie riešenie (Ing. I. Paulička, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Predbežný výsledok XI. medzinárodného skladateľského turnaja Hlas ľudu – 1979. Rozhodca turnaja, Prof. Karol Mlynka, ČSSR vypracoval tento predbežný výsledok: I. cena: Valentin Rudenko a Sergej Šedej, č. 858, ZSSR, II. cena: Viačeslav Piľčenko a V. Šavyrin, č. 868, ZSSR, III. cena: R. Fedorovič a A. Miťušin, č. 870 (oprava), ZSSR. 1.–2. čestné uznanie, ex aequo: Z. Labai, č. 876, ČSSR a V. Udarcev, č. 935, ZSSR, 3. čestné uznanie: J. Golha, č. 922 (oprava), ČSSR, 4. čestné uznanie: Michail Pavlov, č. 906, ZSSR, 5. čestné uznanie: V. Karpov, č. 914, ZSSR, 6. čestné uznanie: M. Križovenský, č. 860, ČSSR, 1. pochvalná zmienka: V. Zinoviev, č. 940, ZSSR, 2. pochvalná zmienka: A. Velidov, č. 912, ZSSR, 3. pochvalná zmienka: V. Ačimov, č. 934, ZSSR. 4.–5. pochvalná zmienka ex aequo: N. Beľčikov, č. 867, ZSSR a J. Antonov a V. Jerochin, č. 894, ZSSR, 6. pochvalná zmienka: I. Opálený, č. 925, ČSSR.

Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 15. augusta 1980 na hore uvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva tento výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred