Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 4. 1980)


Problém č. 977

A. Sazonov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+3=7)


Problém č. 978

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+6=11)Kontrolná notácia: 977: bKe3 Da8 Jf2 Pg2 (4), čKf1 Vg1 Pe4 (3) – dvojťažka, 978: bKe6 Dh4 Vb4 Jc6 Pd2 (5), čKc5 Sa8 Jh8 Pd5 f4 f6 (6) – dvojťažka.

V č. 977 sa známy moskovský šachový skladateľ pokúša v miniatúrke pracovať so zámenami hier po zvodníkoch. V č. 978 pracuje nestor slovenskej šachovej tvorby so zaujímavými zvodníkmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 964 (Kovalev) z 6. 3. 1980. Zdanlivé hry 1...c3, e3 2.Da4, Dg4 mat. Zvodník 1.Da4? hr. 2.Jb3 mat, viazne na 1...e3! Zvodník 1.Dg4? hr. 2.Jf3 mat, viazne na 1...c3! Rieši 1.S:d3 tempo, 1...c3, e3, c:d3, e:d3 2.Jb3, Jf3, Da4, Dg4 mat, no žiaľ aj dve vedľajšie riešenia 1.Dc1 a 1.De1, ktoré túto peknú skladbu (kombinácia Banného a Hanneliusovej témy obohatená zámenou dvoch matov a obrán) úplne znehodnocujú. Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa do uzávierky tejto rubriky podarilo 19 riešiteľom: I. a S. Bandžuch, Brachtl, Dulla, Kolektív BSP zo S. N. Vsi, Križovenský, Kubiš, Labai, Lehen, Liday, Mikuš, Paulička, Slávik, Svoboda, Salai sr., Volf, Wagner, Wittner a Žatko.

Riešenie problému č. 965 (Kutukov) z 13. 3. 1980. Zdanlivé hry 1...Vf1, D:f4, S:f4 2.D:e2, De4, D:c3 mat. Autorova intencia 1.Jf1!? hr. 2.Vg3 mat, 1...Vf1, D:f4, S:f4 2.S:g2, Dd5, De3 mat, je po 1...e:f1J? neriešiteľná (neriešiteľnosť sa dá ľahko odstrániť posunutím celej pozície o jeden rad vyššie). Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa do uzávierky rubriky podarilo 23 riešiteľom: Anft, I. a S. Bandžuch, Baroška, Bednár, Brachtl, Dulla, Kadera, Klimant, Kolektív BSP zo S. N. Vsi, Križovenský, Kubiš, Labai, Lehen, Liday, Nagy, Repček, Salai sr., Selecký, Slávik, Svoboda, Tkáčik a Wittner.

Upozornenie. Nasledujúce dve Šachové okienka vyjdú v týchto dňoch: 1. mája (štvrtok) a 7. mája (streda) 1980.


Vzad << >> Vpred