Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 3. 1980)


Problém č. 963

J. Alexejev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 964

S. Kovalev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: 963: bKc1 Dd6 Sd2 Sf1 Pa3 d3 g3 (7), čKd4 Jd1 Pb5 c6 d5 e6 f2 f5 (8) – dvojťažka, 964: bKd6 Dd1 Sf1 Jb1 Jd2 Pa5 f2 g2 g3 g5 h6 (11), čKd4 Pa6 c4 d3 d5 e4 h7 (7) – dvojťažka.

V č. 963 si všimnite najprv zdanlivé hry 1...c5, e5 a potom, že v tematickom zvodníku a riešení bude hrozbou jeden z matov zo zdanlivých hier. Č. 964 obsahuje tiež zdanlivé hry 1...c3, e3 a dva tematické zvodníky, ktorých hrozby sa v riešení objavia ako maty práve po obranách 1...c5, e5.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 911 až 944. Maximálne bolo možné získať 83 bodov (z toho za nekorektnosti 1 bod za duál v č. 927). Poradie riešiteľov je nasledovné: I.–X. cena ex aequo 83 bodov (o cenách rozhodol žreb): Marian Červenka, Šenkvice (Album FIDE 1971–73), Anton Hagara, Trnava a Ivan Kiss, Poprad (Album FIDE 1968-70), Marián Križovenský, Vranov nad Topľou a Ing. Ivan Paulička, Trnava (Album FIDE 1965–1967), Imrich Bandžuch, Spišské Vlachy, Jozef Srňanský, Bratislava, Milan Slávik, Vlčince, Anton Ludvig, Bratislava a Štefan Nagy, Čilizská Radvaň (všetci vyhrávajú knihu R. Kofmana: Šachmatnaja kompozicija 1974–1976).

Z riešiteľov, ktorí získali aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné knižné ceny nasledujúci riešitelia: Milan Bednár (Kurima), Martin Jakubek (Skalica), D. Lehel Kovács (Vyšné nad Hronom), Stanislav Kušniarik (Santovka), Pavel Macho (Nitra), Jozef Majerčák (Spišská Belá), Jozef Moravčík, (Banská Bystrica), Štefan Selecký (Bratislava), Gabriel Török (Nové Zámky) a Karol Wagner (Senica).

Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našich nasledujúcich dlhodobých riešiteľských súťažiach. Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred