Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 2. 1980)


 

Problém č. 961

F. Gadžiev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+5=15)


Problém č. 962

N. Rodionov a

A. Rosljakov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: 961: bKh6 Va4 Ve7 Sb1 Sd4 Jg2 Pd2 d3 d5 h3 (10), čKf5 Vb4 Sc5 Pb3 f6 (5) – dvojťažka, 962: bKa7 De7 Va4 Sd5 Se3 Je5 Ph5 h6 (8), čKf5 Vh7 Je4 Sf3 Sh8 Pb6 f7 g5 h3 (9) – dvojťažka.

V č. 961 spracoval autor klasickú tému Grimshaw na hrozbovom poli. V č. 962 nezabudnite si okrem riešenia všimnúť aj zvodník, pričom hrozba z každej fázy sa objaví po nejakej obrane ako mat v druhej fáze.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 944 (Troickij) z 28. 12. 1979. 1.J:b4!! c:b4 2.Sg8!! a2 3.S:b4 a1D 4.Sc3+ D:a3 pat. Nečakaný patový záver zdanlivo pozičnej remízy (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Nejde 1.Sf8? b3! – ukážka obete v najvyšší čas s patovou kombináciou (L. Salai sr., Martin). Hrubý, ale napriek tomu neočakávaný úvodník. Maximálne bolo možné získať 4 body, no upozorňujeme hlavne tých riešiteľov, ktorí opravu riešenia i v zasielacej lehote (a v tomto prípade hoci i predĺženej), podľa propozícií platí výsledok prvého zaslaného riešenia a teda za druhé riešenie už body získať nemôžu. Je to správne pravidlo, ktorým sa zabraňuje hlavne "pašovanie riešení" a v našich dlhodobých riešiteľských súťažiach ho dodržujeme a bude preto platiť pre každého. Je preto úplne zbytočné domáhať sa uznania opravy.

* Maďarský šachový mesačník Magyar Sakkélet vypísal na rok 1980 medzinárodný informálny skladateľský turnaj v piatich kategóriách: štúdie (rozhodca T. Flórián), dvojťažky (T. Érsek), trojťažky (Á. Földeák), ortodoxné pomocné maty v ľubovoľnom počte ťahov bez použitia rozprávkových kameňov alebo špeciálnych podmienok (G. Koder), ortodoxné samoty s ľubovoľným počtom ťahov (A. Benedek). V každej kategórii budú udelené 3 ceny a každý autor obdrží kópiu svojej uverejnenej skladby a výsledok turnaja. Úlohy treba behom roka zasielať na adresu: Magyar Sakkélet, 1363 Budapest P. O. Box 52, Maďarsko.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 911–944) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred