Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 12. 1979)


Problém č. 943

Alexandr Kozlov a

Valerij M. Šavyrin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+13=20)


 

Problém č. 944

Alexej Troickij, ZSSR

Šachmatnyj žurnál 1900

Biely remizuje (3+5=8)Kontrolná notácia: 943: bKd7 Dh2 Vg6 Sc3 Ja4 Jh5 Pd3 (7), čKd5 Vb6 Vf2 Sa2 Sg7 Jg2 Jg3 Pb7 c6 e3 f3 f6 h4 (13) – dvojťažka, 944: bKf4 Sh6 Jc6 (3), čKf6 Pa3 b4 c5 f5 (4) – biely ťahá a dosiahne remízu.

Obe dnešné skladby sú zároveň poslednými súťažnými problémami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá ešte stále nie je rozhodnutá: v č. 943 je spracovaná cyklická zámena troch obranných motívov vo forme zvodníka a riešenia. Po úspechu, ktorý u riešiteľov slávilo č. 936, zaraďujeme od toho istého autora č. 944, ktoré je u nás takmer neznáme. Hlavne praktický hráči si majú možnosť vyskúšať svoj dôvtip cez dlhé vianočné večery, pretože s podobnou pozíciou sa možno stretnúť aj v partii. Ako sa dá v tomto prípade zachrániť? Správnu odpoveď hodnotíme 4 bodmi.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 929 (Gheran) z 8. 11. 1979. Nejde 1.Va4? hr. 2.V:b4 mat, pre 1...Se6! Preto rieši iba 1.Jc5 hr. 2.Jb3 mat. 1...J:d3, S:d3, Je6, c2, e2 2.Va4, Vg4, J:e6, Da1, Dg1 mat. Vybrúsená začiatočnícka práca (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 930 (Riihimäki) z 8. 11. 1979. Nejde 1.S:b7? Vd4! 2.V:f5? S:f5! Preto rieši iba 1.Se4 hr. 2.S:b2 mat, 1...J:e4, V:e4, D:e4, f:e4, S:e4 2.Jc4, V:f5, D:c7, e:f4, S:b2 mat. Obsažné motivovaný úvodník vedie k formálnej téme – po obrane čierneho biely matuje tým istým druhom kameňa. Pre úplnosť chýba obrana strelcom (L. Salai sr., Martin). Šachová etuda tretej skupiny obťažnosti (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Skladba, ktorá sa páči – má skutočne vtip (Ing. I. Paulička, Trnava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž vypíšeme v prvej februárovej rubrike, dňa 7. 2. 1980, tak ako sme už oznámili v našej pravidelnej štvorstranovej prílohe, ktorú sme už rozoslali. V januári 1980 budeme riešiteľov odmeňovať jednotlivo hodnotnými šachovými knihami.

Všetkým našim riešiteľom želáme v Novom roku 1980 veľa úspechov v našich pravidelných súťažiach.


Vzad << >> Vpred