Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 1. 1980)


Problém č. 945

Zdeněk Libiš, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+5=11)


Problém č. 946

Nikolaj Zelepukin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)Kontrolná notácia: 945: bKh2 Sd6 Jd3 Jd5 Pd7 e6 (6), čKd8 Vc4 Sa3 Sg2 Jf4 (5) – dvojťažka, 946: bKh1 Dc3 Vh6 Sg2 Ja6 Jc5 (6), čKb5 Va5 Vg7 Sc7 Sg8 Jc2 Pa4 a7 e3 (9) – dvojťažka.

Riešenie oboch dnešných skladieb, ktoré sú prvými originálnymi príspevkami nášho XII. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek vypísaného podrobnejšie nižšie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej dvojťažky odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


XII. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlasu ľudu 1980

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1980 svoj XII. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Dvojťažky možno spracovať v ľubovoľnej forme s ľubovoľnou témou. Jeden autor môže mať však uverejnenú iba jednu skladbu (ďalšiu iba ako spoluautor). V prípade veľkého počtu úloh pre tento turnaj budú slabšie práce autorom vrátené.

Rozhodcom turnaja je Ladislav Salai sr., Martin, ČSSR, ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs) 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Úlohy vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako je diagram treba zasielať najneskoršie do 30. 11. 1980 na adresu redakcie Hlas ľudu uvedenú vyššie. Zároveň Vás tiež prosíme o propagáciu tohto turnaja.

* Pretože posledné dve Šachové okienka vyšli výnimočne v piatok (21. 12. a 28. 12. 1979), opakujeme kontrolné notácie uverejnených skladieb: 941: (Goloveckij): bKf6 Dc1 Vg6 Sh7 Ja1 Je5 Pc4 (7), čKd4 Jc5 Jd1 Pd3 d7 e4 (6) – mat 2. ťahom, 942: (Gadžijev a Gulamov): bKb3 Dh8 Vf6 Vg2 Sa4 Sf4 Jb5 Jd7 Pc5 c6 e6 (11), čKd5 Sd4 Pe5 (3) – mat 2. ťahom, 943: (Kozlov a Šavyrin): bKd7 Dh2 Vg6 Sc3 Ja4 Jh5 Pd3 (7), čKd5 Vb6 Vf2 Sa2 Sg7 Jg2 Jg3 Pb7 c6 e3 f3 f6 h4 (13) – mat 2. ťahom, 944: (Troickij): bKf4 Sh6 Jc6 (3), čKf6 Pa3 b4 c5 f5 (4) – biely ťahá a dosiahne remízu. Úlohy č. 941–944 môžete stále zaslať na adresu našej redakcie najneskôr do 10 dní.


Vzad << >> Vpred