Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 3. 1980)


Problém č. 965

Jurij Kutukov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 966

Ivan Tokar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)Kontrolná notácia: 965: bKh6 De5 Vf6 Vg5 Sh1 Sh4 Jg3 Pf4 h2 (9), čKf3 Da4 Vf2 Sc1 Jg2 Pc3 e2 (7) – dvojťažka, 966: bKh1 Db1 Ve6 Vf7 Sg8 Jd1 (6), čKc4 Dh8 Vc5 Vd4 Sf8 Pd2 h3 (7) – dvojťažka.

V č. 965 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...D:f4, S:f4, Vf1. Č. 966 obsahuje okrem riešenia aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 945 (Libiš) z 3. 1. 1980. 1.Jc5 hr. 2.Se7, Sc7, Sb7, e7 mat, 1...S:c5, V:c5, J:d5, S:d5 2.Jc7, Se7, Jb7 mat. Čisté spracovanie známej témy, kde čierny tri zo štyroch hrozieb vyvracia, pričom tá štvrtá vychádza (M. Bednár, Kurima). Novotného a Flecková téma spracovaná s čistými matmi. Odmenu za správne riešenie dostane Miroslav Vaverka, Marxova 2/D, 920 01 Hlohovec.

Riešenie problému č. 946 (Zelepukin) z 3. 1. 1980. Zdanlivé hry 1...Sb6, Jb4(d4) 2.Sc6, D:b4 mat. Rieši 1.Je6 hr. 2.Dc6 mat, 1...Sb6, Jb4(d4), V:a6, V:g2, K:a6 2.Dd3, Jd4, Dc5, J:c7, J:c7 mat. Zámena dvoch matov s nenápadným zvodníkom 1.Jd7? Sb6!, na ktorom sa potklo veľa riešiteľov. Odmenu za správne riešenie dostane Marián Žemla, Osloboditeľov 738, 920 51 Šulekovo.

* Poradie ďalších riešiteľov. 83 b: L. Salai sr. a ml., J. Svoboda, 82 b: J. Majerčák, 81 b: Ing. J. Dulla a L. Matoňák, 80 b: M. Fecenko, J. Krošlák a P. Polák, 79 b: J. Golha a V. Kosnáč, 78 b: Ing. L. Brachtl a S. Mikuš, 77 b: J. Višňovský, 76 b: M. Bednár a B. Moravčík, 75 b: J. Adamovič, 73 b: Š. Brnák, T. Klimant a D. Sumera, 72 b: P. Gönczölová, Š. Selecký a G. Török, 69 b: J. Broniš, 68 b: J. Kadera, T. Pekár a J. Žatko, 67 b: Fr. Jankovič, 65 b: L. Tkáčik, 64 b: PhMr. L. Brachtl a O Reeh, 63 b: J. Fábry, 61 b: M. Méri, 60 b: P. Macho, 58 b: A. Frimmel a K. Wagner, 53 b: J. Hrušovský, 50 b: L. Grgurič a D. Lehel Kovács, 47 b: O. Trnavský, 44 b: Š. Tušiak, 37 b: J. Pinter, 34 b: šachový krúžok pri ZV ROH VŠD, 33 b: Š. Kušniarik, 32 b: M. Jakubek, 24 b: M. Rettka, 20 b: R. Petr, 18 b: L. Wittner, 16 b: A. Litay, 12 b: O. Mihalčo, 10 b: V. Holkovič, 8 b: R. Bežák, M. Jaroš, B. Kollár, P. Sadecký, R. Važan a E. Pócsik; 6 b: M. Krajčír, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred