Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 3. 1980)


 

Problém č. 967

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 968

Viktor I. Vovnejko a

Alexej M. Petrusenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: 967: bKh8 Df8 Vd5 Sb3 Jh4 Pc3 d2 e3 (8), čKe4 Sg2 Je2 Jg4 Pa5 c2 e6 h7 (8) – dvojťažka, 968: bKg1 Dg2 Va5 Vg6 Sd7 Jd1 Je2 Pd4 e6 (9), čKf5 Va3 Ja1 Pa6 b4 b5 c4 e7 h5 h6 (10) – dvojťažka.

V č. 967 okrem zdanlivých hier 1...J:e3, e:d5 a riešenia je zaujímavý aj tematický zvodník s tematickou dvojitou hrozbou. Č. 968 obsahuje dva tematické zvodníky, ktoré sa objavia ako maty v riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 947 (Lebedkin) z 10. 1. 1980. 1.Db2 hr. 2.Vb5 mat, 1...V:a5 2.Ja6 mat, 1...Sc6 2.Jb7 mat, 1...K:a5 2.b4 mat. Klasická Umnovova téma spracovaná v troch variantoch. Odmenu za správne riešenie dostane Dušan Sumera, 922 04 Šterusy 37.

Riešenie problému č. 948 (Čobanian) z 10. 1. 1980. Zvodníky 1.Dg2?, Va2?, Df3?, Sg4?, Sf1? viaznu vždy na 1...c1~! Rieši 1.Dc1 tempo, 1...Ke4, K:c4, K:e2, b3 2.D:e3, D:c2, Df1, D:e2 mat. Škoda rovnakého vyvrátenia všetkých zvodníkov, ktoré vytvárajú po niektorých obranách z riešenia zámenu matov. Odmenu za správne riešenie dostane Anton Kniebügl, Kafendova 22, 814 00 Bratislava.

Riešenie problému č. 949 (Kamenskij) z 17. 1. 1980. 1.Vf7 tempo, 1...c:b1D, c:b1J, c1D, c1J, c:d1D, c:d1J, K:d1 2.Sb4, V:e2, V:e2, Sb4, Dg3, V:e2, Vf1 mat. Po obranách 1...Ve3 2.V:e3 mat a 2.D:e3 mat a 1...V:e4 2.Dc3 mat a 2.Dg3 mat má skladba duály, ktoré nie je treba považovať za škodlivé. Odmenu za správne riešenie dostane Anton Repček, 065 47 Šambron č. 46.

Riešenie problému č. 950 (Krstev) z 17. 1. 1980. Pokusy 1.d3?, d:e3?, d:c3? viaznu postupne na 1...Sb2!, Jc~!, Vb2! Rieši 1.d4 tempo, 1...Sb2, Jc~, Vb2 2.S:c2, J:e3, J:c3 mat. Vtipný výber úvodníka. Odmenu za správne riešenie dostane Tibor Kliment, Kl. Gottwalda 19, 943 01 Levice.


Vzad << >> Vpred