Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 3. 1980)


Problém č. 969

G. Smirenin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)


Problém č. 970

Nikolaj Dolginovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)Kontrolná notácia: 969: bKd1 De2 Vf1 Sb4 Sd7 Pf4 f6 (7), čKd4 Pd2 e3 f7 (4) – dvojťažka, 970: bKe1 Dc1 Va1 Ve5 Sg1 Ja7 Jb6 Pa2 a5 g6 (10), čKb4 Sd1 Pa6 c2 c3 d5 e2 e6 g2 g7 (10) – dvojťažka.

V oboch dnešných prácach je spracovaná recipročná zámena dvoch matov vo forme zdanlivých hier (v č. 969 1...Ke4, Kd5 a v č. 970 1...d4, K:a5) a riešenia, no č. 970 obsahuje aj tematický zvodník, po ktorom sa maty zo zdanlivých hier zamenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 951 (Maryško) z 24. 1. 1980. 1.Dg5 hr. 2.De7 mat, 1...f6, Sf6, Jc8, c5 (c:b5) 2.Dd2, Dg4, Vb7, Dd5 mat. Nezvyklé spracovanie témy Grimshaw s využitím pešiaka a strelca. Odmenu za správne riešenie dostane Michal Méri, Východ 2, blok 20, 929 01 Dunajská Streda.

Riešenie problému č. 952 (Vinničuk) z 24. 1. 1980. Oba pokusy 1.Dd3?, Dd5? viaznu na 1...Vd3! Rieši 1.Dd1 hr. 2.Dd5 mat, 1...Vd3, Ve5, Se4, Sd4, Vd4, S:d1, Va5 2.Dg4, Jg7, J:f4, J:f4, Jg7, Vc6, J:f4 mat. Dvojnásobné spracovanie témy Grimshaw. Odmenu za správne riešenie dostane Libor Grgurič, 28. októbra 1734, 911 01 Trenčín.

Riešenie problému č. 953 (Kondratev) z 31. 1. 1980. Pokusy 1.c:b3?, c3?, c:d3? viaznu postupne na 1...Jc4!, Sg5!, Vg5! Rieši 1.c4 hr. 2.Db2 mat, 1...Vg5, Sg5, J:c4, f4 2.e:d3, D:a5, J:b3, Je4 mat. Albíno v prvých ťahoch bieleho, doplnené trojnásobným rozviazaním čierneho jazdca (L. Salai sr., Martin). Odmenu za správne riešenie dostane Ján Adamovič, Linčianska R/7, 917 00 Trnava.

Riešenie problému č. 954 (Trojanovskij) z 31. 1. 1980. Zdanlivé hry 1...g3, d:e5 2.Vd4 (B), Vf1 (A) mat. Zvodník 1.Vde3? hr. 2.Vf1 mat (A), viazne na 1...g3! (a). Zvodník 1.Vee3? hr. 2.Vd4 mat (B), viazne na 1...d:e5! (b). Rieši 1.Je3 hr. 2.Je:d5 mat, 1...g3, d:e5, Kg3, K:e5 2.Jg6, Df2, Jg2, J3:d5 mat. Originálna myšlienka spracovania troch úvodníkov na jedno pole e3 v Hanneliusovej téme (M. Bednár, Kurima). Odmenu za správne riešenie dostane Josef Volf, Na výšinách 6, 460 05 Liberec.


Vzad << >> Vpred