Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 1. 1980)


Problém č. 953

Pavel Kondratev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 954

Vladimir Trojanovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)Kontrolná notácia: 953: bKc8 Da1 Vf1 Vf2 Sb1 Sh6 Jc5 Pc2 e2 (9), čKd2 Vg2 Sd8 Ja5 Je3 Pb3 d3 e5 f5 (9) – dvojťažka, 954: bKc1 Da2 Vd3 Ve1 Sh1 Jc2 Je7 Pb3 b4 e5 f5 h4 (12), čKf4 Vd8 Pa6 c3 d5 d6 g4 h2 h3 (9) – dvojťažka.

V č. 953 zaujme výber úvodníka. V č. 954 si okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov všimnite aj zdanlivé hry 1...d:e5, g3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 937 (Pankratiev) z 6. 12. 1979. Zvodník 1.Df5? hr. 2.Jf4 mat, viazne na 1...d3! Zvodník 1.Dd3? hr. 2.Je3 mat, viazne na 1...e4! Rieši 1.Jc6 hr. 2.Je7 mat, 1...d3, e4, J:c6 2.Je3, Jf4, Se6 mat. Hanneliusova téma (nie Dombrovskisova, ako bolo omylom uverejnené) v známej schéme, ktorá silne pripomína skladbu A. Boitmanisa, ŠU 5188/1978 (J. Golha, Vráble). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 938 (Vovnejko a Petrusenko) z 6. 12. 1979. Zvodník 1.Va4 (b4)? hr. 2.Jf4 mat, 1...Jc5 2.V:c5 mat, viazne na 1...Jd4!, Zvodník 1.Vc3? hr. 2.Jc7 mat, 1...Jd4 2.V:d4 mat, viazne na 1...Jc5! Zvodník 1.Vcc4? hr. 2.Jc7 mat, 1...Jd4 2.Vh:d4 mat, viazne na 1...Jd4! Zvodník 1.Vhc4? hr. 2.Jf4 mat, 1...Jc5 2.V8:c5 mat, viazne na 1...Jd4! Rieši 1.Dg6 hr. 2.D:f7 mat, 1...Jc5, Jf4, Jf~, De4 2.Jc7, Jf4, Dd6, D:e4 mat. Napodobnenina Dombrovskisovej témy z č. 985 (M. Rimkus, Hlas ľudu, 5. 5. 1979) (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 939 (Muzyka) z 13. 12. 1979. Zvodník 1.D:f6? hr. 2.Dc3 mat a 2.e7 mat, viazne na 1...Ve5! Zvodník 1.Dh5? hr. 2.D:d5 mat a 2.De8 mat, viazne na 1...Se5! Rieši 1.Vd7 hr. 2.Vc7 mat, 1...Ve5, Se5 2.Dc3, D:d5 mat. Drsne vyjadrená myšlienka zoslabená dvojitými hrozbami (L. Salai sr., Martin). Autor dvojité hrozby v riešení neuvádzal a usporiadateľ si ich nevšimol – potom ale už nemožno o Dombrovskisovej téme uvažovať. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V nasledujúcom Šachovom okienku vypíšeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú Albumami FIDE a inou hodnotnou šachovou literatúrou. Prosíme Vás o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred