Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 1. 1980)


Problém č. 951

Miloš Maryško, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+8=14)


Problém č. 952

V. Vinničuk, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: 951: bKe2 Dg2 Vb8 Sa2 Sd8 Jb5 (6), čKd7 Vf8 Se8 Sg7 Ja7 Pc6 f7 g6 (8) – dvojťažka, 952: bKd8 Df1 Vc1 Vf8 Sb8 Jb6 Jh5 Pd7 (8), čKe6 Va4 Ve3 Sa1 Sc2 Pe7 f4 g6 (8) – dvojťažka.

V oboch dnešných skladbách s nenáročným obsahom si všimnite aj zaujímavé pokusy, na ktorých sa "ľahko možno potknúť".

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 936 (Troickij) z 29. 11. 1979. 1.Jf5!! (hr. 2.Jg3+ Kg1 3.J:e2, čo je pozičná remíza) J:f5 2.Vd7!! (zmysel tohto ťahu sa ukáže v nasledujúcich dvoch patových čistých variantoch, ktoré vytvárajú farebné echo) 2...e1D! 3.Vd1 D:e1 pat (3 body), 2...Je3! 3.Vd2! e1D 4.Vh2+ Kg1 5.Vh1+ K:h1 pat (3 body). Pôvabná štúdia, ktorá poteší oko každého milovníka šachovej krásy (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Patové kombinácie veľkého majstra v klasickom štýle patria do nevyčerpateľných zdrojov šachového krásna (L. Salai sr., Martin). Variant po obrane 1...J:f5 je prekrásna: obsahuje dva paty a dve pozičné remízy (I. Kiss, Kežmarok). Veľmi zaujímavá a poučná štúdia spracovaná na hrozbové ťahy bieleho (M. Bednár, Kurima). Zaradenie štúdie do riešiteľskej súťaže považujem za neseriózne. Pri takomto nejasnom vypísaní súťaže sa v budúcnosti môžeme stretnúť s tátošmi alebo inými čarovnými kameňmi (P. Gönczölová, Komárno). Uvítal som zaradenie tejto štúdie, i keď ich riešim veľmi mizerne. Myslím si, že riešiteľská súťaž so samými dvojťažkami je príliš suchopárna (J. Svoboda, Trnava). Až na jeden horeuvedený negatívny ohlas sa štúdia páčila takmer všetkým riešiteľom, ktorí ju zväčša aj správne rozriešili. Kto našiel oba patové varianty, získal 6 bodov, kto len jeden, 3 body a zopár riešiteľov štúdiu nepochopilo a teda ani nevyriešilo – nezískali ani bod – pravda nabudúce to už môže byť lepšie, veď "učený na svet nik nespadne". Maximálne bolo možné získať 6 bodov.


Vzad << >> Vpred