Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 1. 1980)


Problém č. 949

Viačeslav Kamenskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+3=12)


Problém č. 950

Stilian Krstev, Bulharsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+7=14)Kontrolná notácia: 949: bKh7 Db3 Vd7 Ve4 Sf8 Sh5 Jb1 Jd1 Pg2 (9), čKe1 Ve2 Pc2 (3) – dvojťažka, 950: bKh1 Vb1 Ve2 Sh7 Jc1 Jd5 Pd2 (7), čKd1 Va2 Sa1 Jc2 Pa3 c3 e3 (7) – dvojťažka.

V klasickej skladbe č. 949 je spracovaná téma premeny čPc2 na rôzne kamene. V zaujímavej tempovke č. 950 na tému pokusov treba hľadať ten správny úvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 934 (Ačimov) z 22. 11. 1979. Pozícia A: Nejde 1.Vd3 S:a5! Rieši 1.Da4 hr. 2.Jd6 mat, 1...D:c4, J:c4 2.Sd5, Ve1 mat. Pozícia B: Nejde 1.Da4? Vb4! Rieši 1.Vd3 hr. 2.Jd2 mat, 1...D:c4, J:c4 2.V:g4, Sg6 mat. Zámena matov spojená s peknou väzbou čiernych figúr (M. Bednár, Kurima). Bohato motivované zámeny dvoch matov (L. Salai sr., Martin). Krásna, strategický bohato naplnená zámena dvoch matov (I. Kiss, Kežmarok). Pozíciu B autor použil len k tomu, aby docielil zámenu zvodníka a riešenia. Škoda, že sa mu týmto nepodarilo dosiahnuť bohatší obsah, pretože dnes je to už málo a skladba tým oveľa obohatená nie je. Použitie dvojníkov je oprávnené vtedy, ak sa téma nedá spracovať vo forme zdanlivých hier, zvodníkov, resp. viacerých riešení. Rozhodne by si autori nemali prácu zľahčovať používaním zbytočných dvojníkových pozícií a už rozhodne nie utvoriť dvojník premiestnením viac ako jedného kameňa. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 935 (Udarcev) z 29. 11. 1979. Zvodník 1.Jc3? hr. 2.Df6 mat, 1...Vh6 2.Sb1 mat, viazne na 1...Vb6! Zvodník 1.Jg3? hr. 2.Df6 mat, 1...Vb6 2.Sb1 mat, viazne na 1...Vh6! Zvodník 1.Sc1? hr. 2.Df6 mat, 1...Vb6, Vh6, Vbd3, Vhd3 2.Jg3, Jc3, Sb8, Vh5 mat, viazne na 1...V:b1! Zvodník 1.Sd3? hr. 2.Df6 mat, 1...Vh6, Vb:d3, Vh:d3 2.Jc1, Sb8, Vh5 mat, viazne na 1...Vb6! Zvodník 1.Sf3? hr. 2.Df6 mat, 1...Vb6, Vb:f3, Vh:f3 2.Jc1, Sb8, Vh5 mat, viazne na 1...Vh6! Rieši 1.Jc1 hr. 1...Vb6, Vh6, Vbe3, Vhe3 2.Sf3, Sd3, Sb8, Vh5 mat. Osviežujúca dvojťažka s vynikajúcou pôsobivou hrou bielej batérie. V stavebnici líniových kombinácií je rekordný počet moderných konštrukčných prvkov, ktoré vytvárajú formálne i neformálne zámeny obrán, zmes zámeny matov, pričom nechýba ani efekt Banného témy. Vzor ekonomickej konštrukcie (L. Salai sr., Martin). Zdanlivo bohatá kombinácia moderných tém, ale o originalite nemôže byť ani reč (I. Kiss, Kežmarok). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred