Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 11. 1979)


Problém č. 933

Valerij Krivenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+3=9)

A. Diagram B. Kg7–h1


Problém č. 934

V. Ačimov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)

A. Diagram B. Va6–b6Kontrolná notácia: 933: bKg7 Dg2 Vd5 Jd7 Pg4 h6 (6), čKf4 Pe4 h7 (3) – dvojťažka, ako aj po preložení bKg7 na h1, 934: bKh2 De8 Vd1 Vg5 Sf7 Sg7 Jc4 Jh4 Pa5 c2 f2 g3 (12), čKe4 De6 Va6 Sc7 Je5 Pc5 f3 g4 (8) – dvojťažka, ako aj po preložení čVa6 na b6.

V oboch dnešných dvojníkoch si všimnite hlavne to, že sú to dvojťažky, v ktorých treba riešiť (mat 2. ťahom) aj pozíciu B, ktorá vznikne po preložení na bKg7 na h1 v č. 933, resp. čVa6 na b6 v č. 934. Pretože za každú pozíciu možno získať 2 body (za každú dnešnú skladbu aspoň 4 body) upozorňujeme takto viacerých "zábudlivých riešiteľov", aby nespravili rovnakú chybu ako pri riešení č. 921 a 922, kde zbytočne stratili body len zato, že pozíciu B vôbec neriešili, t. j. výzvu pod diagramom alebo kontrolnú notáciu si vôbec neprečítali!

Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 918 (Šaňšin) z 27. 9. 1979. Zdanlivé hry 1...Jc:d3, Je:d3 2.Je6, Jf3 mat. Zvodník 1.Db6? hr. 2.Je6 mat, viazne na 1...Je:d3! Zvodník 1.Df6? hr. 2.Jf3 mat, viazne na 1...Jc:d3! rieši 1.Sg8 hr. 2.Jf5 mat, 1...Jc:d3, Je:d3 2.Db6, Df6 mat. Súbor s Banného a Hanneliusovou témou a zámenou dvoch matov, avšak v konštrukčne nedokonalej pozícii. Autor mohol z danej schémy vyťažiť ešte viac (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Zaujímaný objav schémy, v ktorej hrozbové paradoxy sú vyjadrené pomocou predĺžených obrán (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 919 (Čebanov) z 4. 10. 1979. Zvodník 1.Kf6? Kd5 2.Sg2 mat, viazne na 1...Kf3! Zvodník 1.Kg5? Kf3 2.Dg3 mat, viazne na 1...Kd5! Rieši 1.Sb8 tempo, 1...Kd5, Kf3, Kd4, Ke3 2.Dc4, Df4, De5, Df4 mat. Miniatúrna dvojťažka s trojitým farebným echom! Bolo by isté zaujímavé zistiť, do akej miery je úloha originálna (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Originalita v českej škole úlohovej chodí s veľkým otáznikom (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred