Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 11. 1979)


Problém č. 931

Nikolaj Murzikov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 932

Ing. Josef Burda, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 931: bKf7 De1 Vd4 Jd5 Je4 (5), čKe5 Pf5 (2) – dvojťažka, 932: bKh5 De8 Vb1 Vh1 Sc2 Se7 Jc1 Jh3 (8), čKe1 Vf2 Sb8 Sf1 Jb3 Jd2 Pf4 (7) – dvojťažka.

Miniatúrka č. 931 patrí k jednoduchým skladbám s dobrým úvodníkom. V č. 932 možno objasniť zámenu obrán po zvodníku, no netematické duály po 1...Jc4(f3) na kráse tejto skladbe nepridajú.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 915 (Tichankov) z 20. 9. 1979. Zvodník 1.Se8? hr. 2.d7 mat, viazne na 1...d4! Zvodník 1.d7? hr. 2.d8J mat, 1...V:f7 2.Sb5 mat, viazne na 1...J:f4! Rieši 1.Sb5 tempo, 1...V:f7, d4 2.d7, Sc4 mat. Recipročná zámena prvých a matujúcich ťahov pri rovnakej obrane (L. Salai sr., Martin). Výborné spojenie úvodníkového paradoxu a hrozbového antiparadoxu – originálna a moderná skladba (I. Kiss, Kežmarok). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 916 (Pokornyj) z 20. 9. 1979. Zvodník 1.De8? hr. 2.Sf4 (A) mat, 1...Je2 2.Vd3 (B) mat, viazne na 1...g5! Zvodník 1.Sf1? hr. 2.Sf4 (A) mat, 1...Sb5 2.Sf4 (A) mat, viazne na 1...Je2! Rieši 1.Jd2 hr. 2.Jf1 mat, 1...Je2, Sb5 2.Jc4, De4 mat. Vtipné spojenie Dombrovskisovej témy so zámenou hier. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 917 (Meľnikov) z 27. 9. 1979. Zvodník 1.g:f3? hr. 2.Dc1 mat, 1...Ve4 2.D:e4 mat, viazne na 1...Vf4! Zvodník 1.g3? hr. 2.Dd3 mat, 1...Vf4 2.D:f4 mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.Sb4 hr. 2.S:c5 mat, 1...Ve4, Vf4, c:b4, Sa3 2.D:c1, Dd3, Dd4, Sd2 mat. Kombinácia Luukonnenovej a Hanneliusovej témy v novom mechanizme. Pokusy bielym pešiakom a rovnaké obranné i škodlivé motívy v jednotlivých fázach tvoria z úlohy harmonický celok (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred