Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 9. 1979)


Problém č. 915

Vladimir Tichankov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)


Problém č. 916

G. Pokornyj, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: 915: bKa4 Va6 Vb7 Sb4 Sc6 Pd6 f4 f7 h7 (9), čKe6 Vf6 Jg6 Pd5 f5 (5) – dvojťažka, 916: bKa3 Da8 Vd1 Vh4 Sa6 Sg3 Je4 Pd4 (8), čKe3 Vh1 Vh2 Sc6 Jg1 Pd7 f2 f3 g6 h3 (10) – dvojťažka.

V oboch dnešných originálnych príspevkoch spracovaných vo forme dvoch tematických zvodníkov a riešenie pokúšajú sa sovietski autori pracovať s "hrozbovými paradoxmi".

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 895 (Gamza) z 12. 7. 1979. Zdanlivé hry 1...Db5, Jc6, Dc4, Jd5 2.Jb7, Jfe4, D:c4, D:d5 mat. Rieši 1.D:a4 hr. 2.D:b4 mat, 1...Db5, Jc6, Dc4, Jd5 2.D:b5, D:c6, Jb7, Jfe4 mat. Harmonicky realizovaná polorecipročná zámena matov a dvojnásobná recipročná zámena škodlivých motívov blokovania a zrušenia krytia (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Odmenu za správne riešenie dostane Ján Hrušovský, SNP 6, 913 43 Cífer.

Riešenie problému č. 896 (Golubenko) z 12. 7. 1979. Zdanlivé hry 1...V:e4, J:e4 2.D:g8 (Jc7?), Jc7 (D:g8?) mat. Zvodník 1.Jg6? hr. 2.D(V)e5 mat, 1...V:e4, Je4 2.Jc7 (D:g8?), Dg8 (Jc7?) mat, viazne na 1...J~,! Rieši 1.Jd7 hr. 2.Jf6 mat, 1...V:e4, J:e4 2.Vd6 (Jb6?), Jb6 (Vd6?) mat (1...Kf4, Kc6 2.De5, a8D(S) mat. Novostrategický obsah (recipročná zámena a zámena matov) je strategický bohatý a vzácne jednoliaty (jemne motivované antiduálové obrany so spoločným abstraktným škodlivým motívom blokovania poľa e4). Všetko korunuje bezchybný úvodník, dávajúci voľné pole (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Odmenu za správne riešenie dostane Priska Gönczölová, Tržná 1, 946 03 Kolárovo.

Riešenie problému č. 897 (Antonov) z 19. 7. 1979. 1.c5 hr. 2.Jd8 mat, 1...Dg6, Vd3, f5 2.Vd3, f5, Dg6 mat (1...e:f4 2.Ve3 mat). Majstrovská drezúra bielych a čiernych kameňov (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Cyklus polí a figúr v originálnom spracovaní. Odmenu za správne riešenie dostane Libor Grgurič, 28. októbra 1734, 911 01 Trenčín.

* Riešenia problémov č. 911–914 môžete stále zaslať najneskôr do 7 dní.


Vzad << >> Vpred