Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 7. 1979)


Problém č. 897

Jurij Antonov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 898

Jurij Gašev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+13=21)Kontrolná notácia: 897: bKe8 Dg1 Vb3 Sa2 Je7 Jf7 Pc4 f4 (8), čKe6 Db1 Vh3 Sf1 Pc6 e5 f6 h5 (8) – dvojťažka, 898: bKb8 Df2 Vg3 Sb1 Sg7 Ja4 Jc7 Pa3 (8), čKc4 Dh6 Vf6 Vg5 Sc3 Sf1 Jg6 Pb2 b3 c5 f3 f7 h7 (13) – dvojťažka.

Č. 897 má vlastne "len" úvodník – no obrany a maty vytvárajú "moderný" cyklus polí a figúr. V č. 898 si zase nezabudnite všimnúť tematický zvodník, po ktorom vznikne zámena štyroch matov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 883 (Dučák) z 31. 5. 1979. Zvodník 1.De2? hr. 2.De4 mat, 1...Ve3, d5 2.Dc4, De5 mat, viazne na 1...f5! Rieši 1.Dc2 hr. 2.Dc4 mat, 1...Vc3, d5 2.De4, Dc5 mat. Jednoduchá podoba recipročného hrozbového antiparadoxu (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Jednoduchá symetrická skladba (L. Salai sr., Martin). Obohratý mechanizmus. Mladý autor má však talent (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 884 (Kuligin) z 31. 5. 1979. Zvodník 1.S:c4? hr. 2.D:d5 mat, 1...Vg5, Df5, Df3, Sf3, Kc6 2.Se2, Sd3, Sd3, Se2, S:d5 mat, viazne na 1...b5! Rieši 1.J:c4 hr. 2.Dd6 mat, 1...Vg6, Df6, Vf4, d3, Kc6 2.Jd2, Je3, Je3, Jd2, Ja5 mat. Voľné zámeny matov s využitím bielych batérií v oboch fázach s využitím vtipného mechanizmu. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Maďarský šachový mesačník Magyar Sakkélet vypísal na rok 1979 neanonymný skladateľský turnaj v týchto kategóriách: dvojťažky (rozhodca J. Szöghy), trojťažky a viacťažky (A. Benedek), pomocné maty bez rozprávkových kameňov (L. Apró), samomaty (T. Kardos), štúdie (Dr. J. Ban). Úlohy behom roka treba zasielať na adresu: Magyar Sakkélet, Pf. 52, H–1363 Budapest, Maďarsko.


Vzad << >> Vpred