Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 7. 1979)


Problém č. 895

Grigorij S. Gamza, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)


Problém č. 896

Vladimir A. Golubenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+13=24)Kontrolná notácia: 895: bKh6 Da2 Sa5 Sf3 Jd6 Jf2 Pb6 e5 (8), čKc5 Df1 Jb8 Jf4 Pa4 b4 c3 d4 h3 (9) – dvojťažka, 896: bKh3 Dg7 Vc6 Ve4 Se8 Sh8 Jb5 Je5 Pa4 a7 e7 (11), čKd5 Dg1 Vd4 Vg2 Sg8 Sh2 Jg3 Pb4 c4 d3 f3 f5 h5 (13) – dvojťažka.

V č. 895 si nezabudnite všimnúť predovšetkým zdanlivé hry 1...Db5, Jc6, Dc4, Jd5. V č. 896 sú to zase zdanlivé hry 1...V:e4, J:e4 a naviac okrem riešenia aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 882 (Dikusarov) z 24. 5. 1979. Zvodník 1.b5? (A) hr. 2.c5 (B) mat, 1...a:b5, D:d5 2.c:b5, c:d5 mat, viazne na 1...S:a5! Zvodník 1.c5? (B) hr. 2.b5 (A) mat, 1...d:c5, S:a5 2.b:c5, b:a5 mat, viazne na 1...D:d5! Zvodník 1.f5? (C) hr. 2.e5 (D) mat, 1...D:d5, g:f5 2.e:d5, e:f5 mat, viazne na 1...S:g5! Rieši 1.e5 (D) hr. 2.f5 (C) mat, no žiaľ aj 2.De4 mat a "plánované" obrany 1...d:e5, S:g5, už túto hrozbu nekryjú a tak autorom zamýšľaná dvojnásobná Banného téma je tak znehodnotená. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Predbežný výsledok nášho X. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1978 (rozhodca Ing. Juraj Brabec – medzinárodný rozhodca FIDE – udelil 5 cien a 7 čestných uznaní) je nasledovný: I.–III. cena ex aequo: Karol Mlynka, ČSSR, č. 776, Ľudovít Lehen, ČSSR, č. 780 a A. Velidov, ZSSR, č. 837, IV. cena Imants Kisis, ZSSR, č. 784, V. cena, Miroslav Svítek, ČSSR, č. 812, 1. čestné uznanie, Bohuslav Sivák, ČSSR, č. 778, 2. čestné uznanie, V. Piľčenko, ZSSR, č. 809, 3. čestné uznanie, Jurij Antonov, ZSSR, č. 810, 4. čestné uznanie, Bedrich Formánek, ČSSR, č. 772, 5. čestné uznanie, Roman Fedorovič a Anatolij Miťušin, ZSSR, č. 800, 6. čestné uznanie, Zoltán Labai, č. 822, 7. čestné uznanie, Valentin Rudenko a Sergej Šedej, ZSSR, č. 830.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 15. 9. 1979 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa stáva tento výsledok definitívnym.


Vzad << >> Vpred