Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 5. 1979)


Problém č. 881

Vladimir Kvjatkovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 882

Andrej N. Dikusarov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+11=24)Kontrolná notácia: 881: bKc6 Dh6 Vf5 Sg5 Ja5 Pd2 d7 g7 (8), čKb4 Sf7 Pa3 a4 a6 c7 d5 e3 (8) – dvojťažka, 882: bKd2 Df3 Va4 Vh4 Sd5 Jd7 Jf8 Pa5 b4 c4 e4 f4 g5 (13), čKd4 Dg8 Sd8 Sf1 Jd1 Pa6 d3 d6 f2 g3 g6 (11) – dvojťažka.

V č. 881 je spracovaná okrem zámeny dvoch matov po zvodníku aj téma zámeny matujúcich figúr na tom istom poli (viď č. 878 – Kisis a č. 880 – Akobija). Vo výbornom č. 882 spracoval známy sovietsky šachový skladateľ žijúci v Novosibirsku dvojnásobne Banného tému (3 tematické zvodníky).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 864 (Bakcsi) z 22. 3. 1979. Zvodník 1.Je3? hr. 2.J:f5 mat a 2.K:f5 mat, 1...Vf8, V:d5, J:e3 2.D:c4, D:d5, D:d3 mat, viazne na 1...J:h6! Rieši 1.K:f5 hr. 2.Je5 mat, 2.Jf6 mat a 2.Je3 mat, 1...V:f8+, V:d5+, J:e3+, J:h6+ 2.Jf6, Je5, J:e5, J:h6 mat. Flecková téma s mechanizmom vylučovania hrozieb pomocou šachov bielemu kráľovi je vhodne doplnená zvodnostnou fázou, vytvárajúcou s riešením zámenu troch matov (P. Frolkovič, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 865 (Reiprich) z 29. 3. 1979. Pokusy 1.Kd2?, Db3?, Jdc5? (Jec5?), Jd2?, Jb6?, viaznu postupne na 1...g2!, Sc6!, Sc4!, g2!, Sd3! Rieši jedine 1.Jg5!! hr. 2.Je6 mat a 2.Df3 mat, 1...Kd5, Ke3, Sd3 2.Dc5, Dd2, Dc5 mat. Výborný úvodník, ktorý uvoľňuje čiernemu kráľovi dve voľné polia (I. Kiss, Kežmarok). V množství pokusů je najvýraznejší nádherný Loydovský úvodník – z obsahu zámen je jasné, že úloha byla zkonstruována kvůli němu (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Úloha, ktorá bola pre riešiteľov "kameňom úrazu". Hlavne pokus 1.Jb6? Sd3! označilo veľa výborných riešiteľov za "vedľajšie riešenie" a stratilo tak 1 bod, ďalší ho považovalo za hlavné riešenie. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred