Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 3. 1979)


Problém č. 863

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 864

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 863: bKg4 Dh5 Ve2 Vf7 Sc3 Sg8 Jc1 Je1 Pa2 a4 d6 (11), čKc4 Sa6 Pb4 c5 c6 d4 e6 h6 (8) – dvojťažka, 864: bKf4 Db5 Vh4 Jf2 Jg4 Pb4 d2 d5 e6 h2 h6 (11), čKd4 Vc8 Vd6 Jc4 Jg8 Pb6 d3 e7 f5 (9) – dvojťažka.

Vo výbornom č. 863 pracuje popredný slovenský šachový skladateľ žijúci v Kežmarku s troma fázami vo forme dvoch zvodníkov a riešenia (Z–32–24). V súčasnosti najlepší maďarský šachový skladateľ v č. 864 ponúka známu tému Fleck oživenú zvodníkom.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 845 (Kiss) z 18. 1. 1979. Pozícia A: Zvodník 1.Jg3+?, 1...Kf3, K:f2 2.De3, De3 mat, viazne na 1...Kd1! Zvodník 1.Dg8? tempo, 1...Kd3, Kf1 2.Dc4, Dc4 mat, viazne na 1...Kd1! 1. riešenie: 1.Dg6 tempo, 1...Kd1, Kd3, Kf1, Kf3 2.Jc3, Jg3, Da6, Dg4 mat. 2. riešenie: 1.Vc3 tempo, 1...Kd1, Kf1 2.Dh5, Dh5 mat. Pozícia B: Zvodníky 1.Dc8 (g8)? tempo, 1...Kd3 2.Dc4 mat, viazne na 1...Kd1!, 1.Jc3? (A) Kd3! (B), 1.Jg3+? (C) Kd1! (D). 1. riešenie: 1.Dh7! tempo, 1...Kd1 (D), Kd3 (B) 2.Jc3 (A), Jg3 (C) mat (Banného téma). 2. riešenie: 1.Vc3! tempo, 1...Kd1 2.Dh5 mat. Obsahovo tak bohatá úloha, že by sa z nej dali spraviť i dve dobré samostatné práce bez konštrukčných závad. Rozhodne totiž nie je pekné premiestňovanie dvoch kameňov v dvojníku a rovnaké riešenie v oboch dvojníkoch (1.Vc3! tempo). Potom by sa z jedného riešenia dal spraviť asi zvodník. Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Jozef Melicher, Sibírska 40, 801 00 Bratislava.

Riešenie problému č. 846 (Efimenko) z 18. 1. 1979. Pozícia A: 1.Jb6 hr. 2.J:d7 mat, 1...c3, d4 2.Jd3, Je4 mat. Pozícia B: 1.Db2 hr. 2.Db6 mat, 1...c3, d4 2.Db4, Db5 mat. Jednoduchá zámena dvoch matov. Odmenu za správne riešenie dostane Ján Fábry, blok Hron/4, 058 01 Poprad–Juh I.


Vzad << >> Vpred