Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 5. 1979)


Problém č. 879

Hubert Gockel, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 880

Jurij Akobija, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)Kontrolná notácia: 879: bKc2 Da2 Vc4 Vc8 Sh1 Jf3 Jh5 Pf5 (8), čKd5 Dc7 Vd6 Sh2 Jf8 Pa4 (6) – dvojťažka, 880: bKa8 Dd8 Vb3 Sb6 Se6 Jf7 Pa4 (7), čKc6 Dh2 Sa3 Sf1 Jb4 Jb8 Pa2 a6 c2 d3 d4 (11) – dvojťažka.

Zakiaľ v klasickom č. 879 po úvodníku umožní biely čiernemu sériu šachov, to už vo výbornom č. 880 vynikajúceho gruzínskeho šachového skladateľa žijúceho v hlavnom meste Tbilisi je spracovaná okrem zámeny dvoch matov po zvodníku aj téma zámeny matujúcich figúr.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 863 (Taraba) z 22. 3. 1979. Zvodník 1.S:b4? hr. 2.D:c5 mat, 1...c:b4, e5 2.Vc2, Vb7 mat, viazne na 1...K:b4! Zvodník 1.S:d4? hr. 2.D:c5 mat, 1...c:d4, e5 2.Vc2, Vf4 mat, viazne na 1...K:d4! Rieši 1.Jb3 hr. 2.D:c5 mat, 1...K:c3, e5 2.Vc2, Vf3 mat. Trojfázová zámena matu a obrany (Z–32–44) umožnená zmenou charakteristiky polí v matovej siete. Škoda hrubých vyvrátení zvodností (P. Frolkovič, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Pretože posledné dve Šachové okienka boli kvôli posunutým sviatkom uverejnené až v sobotu 5. 5. 1979 (č. 875–876) a v piatok 11. 5. 1979 (č. 877–878), opakujeme dnes kontrolné notácie problémov 875–878: Č. 875 (Rimkus): bKh8 Dc1 Vd7 Vf7 Se6 Se7 Jd2 Jf8 Pc2 c7 g2 h4 (12), čKe5 Vb7 Vh1 Sf2 Je2 Je3 Pa3 b6 c5 h3 (10) – mat 2. ťahom. Č. 876 (Labai): bKf7 Vg1 Vh8 Sd6 Sf3 Je5 Jg5 Pc6 d2 e6 g6 h3 h7 (13), čKf5 Pd3 d4 d5 f4 f6 h4 (7) – mat 2. ťahom. Č. 877 (Istokovics): bKb1 Dc6 Vf1 Vh6 Sh1 Je4 Jh5 Pc3 c5 g4 (10), čKe5 Vg7 Vh2 Sb5 Se7 Jc7 Jd4 Pb2 d3 (9) – mat 2. ťahom. Č. 878 (Kisis): bKh2 Dh4 Vf4 Sa1 Sg2 Jd8 Je8 Pb4 g6 h5 (10), čKd5 Dg7 Vf3 Sa8 Sb8 Je1 Jf8 Pa2 d6 h6 (10) – mat 2. ťahom. Riešenia č. 875–878 môžete stále zaslať najneskôr do 12 dní na horeuvedenú adresu redakcie Hlas ľudu.


Vzad << >> Vpred