Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 1. 1979)


Problém č. 845

Ivan Kiss, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+1=7)

A. Diagram B. De8–h8 a Kh3–g2

(v oboch dvojníkoch 2 riešenia)


Problém č. 846

N. Efimenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)

A. Diagram B. Jc8–e3 +čSe6

 Kontrolná notácia: 845: bKh3 De8 Vc2 Sf2 Je4 Pd2 (6), čKe2 (1) – dvojťažka (2 riešenia), ako aj po preložení bDe8 na h8 a bKh3 na g2 (tiež 2 riešenia), 846: bKe2 Df6 Sa4 Sh2 Ja8 Jf2 Pa3 (7), čKc5 Jc8 Pc4 d5 d7 g4 (6) – dvojťažka, ako aj po preložení čJe8 na e3 a pridaní čSe6.

V zaujímavej miniatúrke č. 845 od 15–ročného Ivana Kissa z Kežmarku v pozícii A možno objaviť zámenu troch matov a trojfázovú zámenu jedného matu (2 riešenia). V pozícii B (bDe8 na h8 a bKh3 na g2 – tiež 2 riešenia) možno okrem Banneho témy nájsť aj zámenu dvoch matov. V č. 846 si v každej pozícii treba všimnúť, ako sa v riešení zamenia maty po obranách 1...c3, d4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 833 (Tanić) z 7. 12. 1978. Zvodník 1.S:b4? hr. 2.Dd5 mat, 1...Dh6 2.Sc3 (2.Dd5?) mat, viazne na 1...Sa2! Zvodník 1.Dc7? hr. 2.S:e5 mat, 1...Dh6 2.V:b4 (2.S:e5?) mat, viazne na 1...f:e4! Rieši 1.Db5 hr. 2.S:e5 mat, 1...Dh6 2.D:b4 (2.S:e5) mat. Iskrou obsahu je akoby "biela poloväzba", škoda len, že v tematických obranách nie je vždy využitá (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 834 (Pachl) z 7. 12. 1978. Zvodník 1.Dh7? hr. 2.Je6 mat, 1...D:e5, D:c4 2.Dd3, Dd4 mat, viazne na 1...Sh4! Zvodník 1.Dg8? hr. 2.Dd5 mat, 1...D:e5, D:c4 2.Vd3, D:c4 mat, viazne na 1...Df3! Zvodník 1.D:g7? hr. 2.Da7 mat, 1...D:e5, D:c4 2.D:e5, e6 mat, viazne na 1...Va1! Rieši 1.Df8 hr. 2.Sc5 mat, 1...D:e5, D:c4 2.S:e5, Df4 mat. Štvorfázová zámena matov (Z–42–28) podaná ľahko a nenásilne (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred