Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 1. 1979)


Problém č. 847

Jevgenij A. Vaulin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+4=14)


Problém č. 848

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 847: bKe1 Dh2 Vb3 Sd7 Je4 Jf3 Pc5 d3 e5 f6 (10), čKd5 Df8 Jd1 Pf5 (4) – dvojťažka, 848: bKd8 Dg7 Sc7 Je5 Pb2 b4 e4 f3 (8), čKd4 Pb5 b6 c5 d5 e3 h7 (7) – dvojťažka.

V č. 847 okrem riešenia patria k obsahu úlohy aj dva tematické zvodníky. V č. 848 si všimnite zdanlivé hry 1...c:b4, d:e4, e2, 3 tematické zvodníky (každý z nich je vyvrátený niektorou zo zdanlivých hier) a hlavne ako sa v riešení maty zo zdanlivých hier zamenia.

Riešenie oboch úloh zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 835 (Ivin) z 14. 12. 1978. Pokusy 1.Va3?, Va8?, V:c4?, Vg4? viaznu postupne na 1...Dc3!, Dc5!, b:c4!, Dc2! Rieši 1.Sg4 hr. 2.f4 mat, 1...Dc5, c5, D:d4, Df1 2.Jd3, Jc6, Sc7, J:c6 mat. Téma pokusov spracovaná v začiatočníckom štýle. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Zaujímavý súdny príbeh spojený so šachovými úlohami sa prihodil vo francúzskom meste Moulins, kde bol zatknutý 25–ročný elektroinžinier za krádež počítača typu IBM v cene stotisíc dolárov. Mladík pri svojej obhajobe na súde tvrdil, že ho chcel použiť na riešenie šachových úloh – jedinej jeho životnej láske. Pri vynesení rozsudku sudca vyslovil nádej, že v najbližších troch rokoch zdokonaľovania sa "na miestach nie až tak vzdialených" nadšenec šachových skladieb nadobudne už takú rutinu v riešení, že ho nikdy už ani nenapadne pribrať si na pomoc počítač.

* V týchto dňoch všetkým našim čitateľom rozosielame našu už pravidelnú každoročnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka. Je venovaná hlavne vypísaniu XI. medzinárodného skladateľského turnaja a definitívnemu výsledku IX. turnaja. Prílohu zašleme zdarma aj každému, kto o ňu požiada.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž opäť bohato dotovanú Albumami FIDE vypíšeme o dva týždne, t. j. v rubrike plánovanej na 8. februára 1979. Prosíme Vás už teraz o propagáciu tejto hodnotnej súťaže.


Vzad << >> Vpred