Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 12. 1978)


Problém č. 835

F. I. Ivin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 836

Josef Retter, Izrael

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+9=22)Kontrolná notácia: 835: bKd7 Db1 Va4 Vd4 Sb6 Sf3 Jb4 Pf2 f5 (9), čKe5 Dc4 Pb5 c6 d5 f6 (6) – dvojťažka, 836: bKd1 Vg4 Vh5 Sh6 Sh7 Jb4 Jc2 Pa2 a6 b3 b5 f6 h4 (13), čKc3 Vd6 Sb6 Jb1 Pa7 b2 d4 d7 f7 (9) – dvojťažka.

Obe dnešné kompozície majú trocha spoločný obsah: tému pokusov, pravda zakiaľ v č. 835 objavíte štyri tematické pokusy, to č. 836 ich už má osem.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 827 (Myhre) z 16. 11. 1978. Zdanlivé hry 1...Vb3+, Vc2+ 2.J4:b3, J:c2 mat. 1. riešenie: 1.J4b3+ V:b3 2.K:b3 mat. 2. riešenie: 1.Jc2+ V:c2 2.K:c2 mat. Prekvapujúca recipročná zámena ťahov bieleho a čierneho (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Pod výzvou úlohy "schválne" chýbala poznámka "dve riešenia", ktorú sme v snahe roztrhnutia peletónu riešiteľov vypustili – nepodarilo sa nám to, lebo obe riešenia našlo 44 riešiteľov (pre nedostatok miesta ich mená nemôžeme uverejniť) – snáď aj preto sa táto miniatúrka príliš nepáčila. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 828 (Zelepukin) z 16. 11. 1978. Pokusy 1.Jc2?, Jd3?, Jhf3? viaznu postupne na 1...Vd1!, Va5!, Dh8! Rieši 1.Jef3 hr. 2.Vd4 mat, 1...c3, Vd1, f4, D:f3 2.Sd3, Jg5, Ve5, S:f3 mat. Precízna konštrukcia bez bielych pešiakov. Zaujmú tiež pokusy, v ktorých biely otvorí líniu pre účinnú obranu (L. Salai sr., Martin). Zaujímavý výber správneho úvodníka. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Argentínska šachová federácia vypísala memoriál A. Ellermana v nasledujúcich oddeleniach: dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky a štúdie. Kompozície (najviac dve od jedného autora v každom oddelení) vyhotovené v dvoch exemplároch na diagramoch s presnou adresou autora len na jednom exemplári treba zasielať najneskôr do 31. marca 1979 na adresu: Dr. Carlos Skalicka, Club Argentino de Ajedrez, calle Paraguay 1858, 1121 Buenos Aires, Argentína. Pre najlepších sú pripravené hodnotné peňažné ceny – mená rozhodcov v jednotlivých oddeleniach budú oznámené dodatočne.

* Upozorňujeme našich riešiteľov, že rozšírené 12–stranové číslo Hlasu ľudu so Šachovým okienkom vyjde výnimočne až v piatok 22. 12. 1978 (nie vo štvrtok 21. 12.).


Vzad <<  >> Vpred