Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 2. 1979)


Problém č. 849

Udo Degener, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)


Problém č. 850

Anatolij G. Vasilenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)Kontrolná notácia: 849: bKa4 Dg1 Vb6 Ve3 Sc7 Se6 Jb7 Jd6 Pb3 c5 e2 (11), čKd4 Sh8 Jc2 Jg3 Pa6 d2 f5 (7) – dvojťažka, 850: bKe1 De8 Vd1 Vf5 Sd6 Jb4 Pf3 (7), čKe3 Vb6 Sg5 Ja3 Jb3 Pe4 e6 h4 (8) – dvojťažka.

V č. 849 si všimnite zdanlivé hry 1...Jb4, Je4, J:e3, Se5 a riešenie, pričom porovnaním oboch fáz môžete objaviť aj zámenu obrán. V č. 850 zaujmú zdanlivé hry 1...e:f5, e:f3 a hlavne, ako sa zamenia maty po obranách zo zdanlivých hier v dvoch tematických zvodníkoch a riešení.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každého problému odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 836 (Retter) z 14. 12. 1978. Pokusy 1.Vhg5?, Vf5?, Vf4?, Ve4?, Sg5?, Sf5?, Sf4?, Se4? viaznu postupne na 1...J~!, V~!, J~!, V~!, S~!, S~!, d3!, d3! Rieši 1.Ve5 tempo, 1...V~, S~, J~, d3 2.Jd5, Vc5, Sd2, Vc4 mat. Rekordné rozmnoženie strategickej myšlienky vzájomného prerušovania bielych figúr (P. Frolkovič, Bratislava). Koncert pokusov v tempovke, v ňom 8 vzájomných prerušení (Grimshaw) bielych veží a strelcov (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 837 (Velidov) z 22. 12. 1978. Zvodník 1.V:a5? hr. 2.Sc8 mat, viazne na 1...Vc2! Zvodník 1.De3? hr. 2.Jf4 mat, viazne na 1...e4! Zvodník 1.Dc3? hr. 2.Dc8 mať, 1...Vc2, e4 2.Sc8, Jf4 mat, viazne na 1...Sc4! Zvodník 1.Jc3? hr. 2.Sc8 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.J:f5 hr. 2.Jg7 mat, 1...d5, K:f5 2.Sc8, Dg4 mat. Prekvapujúci úvodník (P. Polák, Borský Peter). Klasická Dombrovskisova téma, ale i téma D, H a Luukonen – prekvapujúca bohatosť – úloha výborne reprezentujúca svojho autora (P. Frolkovič, Bratislava). Práca, ktorá kandiduje na jednu z cien nášho minuloročného X. medzinárodného skladateľského turnaja, dúfajme len, že jej spracovanie je originálne. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Nová dlhodobá riešiteľská súťaž opäť bohato dotovaná Albumami FIDE a inou hodnotnou domácou a zahraničnou literatúrou bude v Šachovom okienku vypísaná v nasledujúcej rubrike. Prosíme Vás o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred