Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 4. 1979)


 

Problém č. 867

Nikolaj Beľčikov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+10=17)


Problém č. 868

Viačeslav K. Piľčenko a

Valerij M. Šavyrin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)Kontrolná notácia: 867: bKg8 Dc2 Vc4 Vg6 Sa7 Jb2 Jc6 (7), čKb5 Da2 Va5 Vh3 Sh5 Jf3 Jg7 Pa6 b4 c7 (10) – dvojťažka, 868: bKb1 Df7 Va4 Vd1 Sh1 Jc7 Jd5 (7), čKe5 Ve2 Sd2 Sf1 Jg8 Jh4 Pc6 d6 d7 f4 h5 (11) – dvojťažka.

V č. 867 si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...Je6, D:b2 a v č. 868 zase zdanlivé hry 1...Jf6, Jg2, Sb4.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 850 (Vasilenko) z 1. 2. 1979. Zdanlivé hry 1...e:f5, e:f3 2.Vd3, D:e6 mat. Zvodník 1.Sh2? hr. 2.Sg1 mat, 1...e:f5, e:f3 2.Vd3, Ve5 mat, viazne na 1...Sf4! Zvodník 1.Dg8? hr. 2.D:g5 mat, 1...e:f5, e:f3, S~ 2.D:f3, D:e6, Dg1 mat, viazne na 1...Sf4! Rieši 1.Dh5 hr. 2.D:g5 mat, 1...e:f5, e:f3, S~, Sh6 2.Jd5, D:f3, Sf4, D:h6 mat. Štvorfázová zámena matov (Z–42–27) spracovaná vo forme zdanlivých hier, dvoch zvodníkov a riešenia. Odmenu za správne riešenie dostane Ladislav Salai sr., Bellova 9, 036 01 Martin.

Riešenie problému č. 851 (Aksglaede) z 8. 2. 1979. Zdanlivé hry 1...e:d6, e5 2.De4, D:e5 mat. Zvodník 1.Je2? hr. 2.Jf4 mat, 1...e5 2.D:e5 mat, viazne na 1...Sc1! Zvodník 1.Dh8? hr. 2.De5 mat, 1...e:d6, Jf7 2.Jc7, D:a8 mat, viazne na 1...Jc6! Zvodník 1.D:d7? hr. 2.Sf4 mat. 1...e:d6, Jf7 2.Dd6, De6 mat, viazne na 1...Sc6! Rieši 1.Dh5 hr. 2.Dh1 mat, 1...e:d6, e5, g3 2.f6, f:e6 e.p., Df3 mat. Pekné využitie batérie. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 852 (Černenko) z 8. 2. 1979. Úloha bola ako originál uverejnená omylom, pretože už konkurovala v našom minuloročnom skladateľskom turnaji. V dlhodobej riešiteľskej súťaži ju ponechávame a za správny úvodník 1.Jf1 bolo možné získať maximálne 2 body.

* Ľudovít Lehen upravuje svoju skladbu č. 780 z 1. 6. 1978 nasledovne: bKc1 Db8 Vf7 Vg3 Sa2 Sh2 Jd4 Jf6 Pc3 f2 (10), čKe5 Vf4 Sh6 Jc7 Jg2 Pc4 d6 (7) – mat 2. ťahom. Zvodníky 1.Db7?, Dc8?, Sc4? viaznu postupne na 1...Vd4+!, Vf6+!, Jd5 (e6)! Rieši 1.Sb1 tempo. Duály po 1...Vh4 (V:f2) 2.Ve3 mat a 2.Vg5 mat nie sú závažné. Prosíme o podrobné preskúmanie korektnosti tejto úlohy, ktorá v minuloročnom turnaji kandiduje na popredné umiestnenie. V prípade objavenia závadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Vzad << >> Vpred