Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 6. 1978)


Problém č. 779

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 780

Ľudovít Lehen, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)Kontrolná notácia: 779: bKb7 Dd2 Ve1 Sc5 Jb2 Jd8 Pc3 d4 e2 (9), čKd5 Sa5 Pc4 d3 e4 f6 (6) – dvojťažka, 780: bKh8 Db7 Vg3 Vg6 Sd1 Sh2 Jd4 Jf6 Pc3 c5 d6 (11), čKe5 Vf4 Jc7 Jg2 Pc6 h6 (6) – dvojťažka.

V č. 773 v súčasností najúspešnejšieho maďarského skladateľa, medzinárodného rozhodcu FIDE a redaktora kompozičnej časti šachového mesačníka Magyar Sakkélet, je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. Autor č. 780 začal skladať iba v minulom roku a nepatrí vekovo k najmladším autorom, no zato dnešná jeho výborná skladba svedčí o tom, že sa veľmi skoro zaradil k pokročilým autorom. Okrem recipročnej zámeny matov sa mu podarilo spracovať aj Dombrovskisovu tému s pokusovými fázami 1.D:c6?, 1.Dc8? a 1.Db3?, v ktorých pozornosť treba venovať hlavne obranám 1...Jd5, Je6, Vd4, Vf6. Tešíme sa aj na Vaše komentáre k obom úlohám.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 764 (Udarcev) z 6. 4. 1978. Zdanlivé hry 1...Vac3 2.Sc4+ V:c4 3.Je3 mat, 1...Vcc3 2.Df3+ V:f3 3.Sc4 mat. Autorova intencia 1.Jb7 hr. 2.Df5 a 3.e6 mat, 1...Vac3 2.Jc5 V:c5 3.Df3 mat, 1...Vcc3 2.Sd3 V:d3 3.D:c6 mat. Problém s výborným úvodníkom, prekvapujúcou tichou hrozbou a nie menej prekvapujúcimi dvoma tichými variantmi, v ktorých tak ako i v zdanlivých hrách je spracovaná Holzhausennova téma (P. Polák, Borský Peter). No žiaľ, úloha má vedľajšie riešenie: 1.Df4 hr. 2.De4 mat a 2.Dd4 mat, čo sa nedá pokryť. Nejde 1.Df1? a:b4!, 1.Df2? f6!, 1.Jg8? Vac3! a ani 1.D:g5? a:b4! Maximálne bolo možné získať 6 bodov, čo sa však nepodarilo ani jednému riešiteľovi. Autorovu intenciu našli iba traja riešitelia (J. Havala, B. Moravčík a P. Polák), no ani jeden z nich neobjavil vedľajšie riešenie. Ostatní (ak sa nepotkli na niektorom zo zvodníkov) našli iba vedľajšie riešenie. Mnohým z nich sa, pochopiteľne, obsah úlohy nepozdával, no napriek tomu neriešili ďalej. Neuvedomili si, že úloha konkurovala v anonymnej súťaži a neprešla preto riešiteľským sitom.


Vzad <<  >> Vpred