Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 8. 6. 1978)


Problém č. 781

Gunnar F. Myhre, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+4=7)


Problém č. 782

Grigorij S. Gamza, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+6=13)Kontrolná notácia: 781: bKf3 Df7 Vf1 (3), čKh3 Vh8 Sg1 Pf4 (4) – dvojťažka, 782: bKg7 Va5 Sd6 Se8 Jb5 Jd4 Pe2 (7), čKe4 Se6 Pc4 e3 g4 g5 (6) – dvojťažka.

Zatiaľ čo v miniatúrke č. 781 je spracovaná iba "klasika", to už v č. 782 si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...Sd5, Kd5 2.Sg6, Sc6 mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 765 (Mihalčo) z 13. 4. 1978. Pozícia A: Zvodník 1.e4? hr. 2.e5 mat, 1...Vf4 (A), Vb4+ (B) 2.S:f4, S:b4 mat, viazne na 1...f:e4! Rieši 1.c4 hr. 2.c5 mat, 1...Vf4+ (B), Vb4 (A) 2.S:f4, S:b4 mat. Pozícia B: Zvodník 1.c4? hr. 2.c5 mat, 1...Vf4+ (B), Vb4 (A) 2.S:f4, S:b4 mat, viazne 1...b:c4! Rieši 1.e4 hr. 2.e5 mat, 1...Vf4 (A), Vb4+ (B) 2.S:f4, S:b4 mat, kde A je obranný motív priviazania a B – šachovanie. Recipročná zámena obranných motívov v každom dvojníku – nádejný výkon začínajúceho skladateľa. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 766 (Burda) z 13. 4. 1978. Zdanlivé hry 1...S:d4, S:d6 2.D:d4, Je7 mat. Zvodník 1.Dh6? hr. 2.De6 mat, viazne na 1...Sf6! Zvodník 1.Je6? hr. 2.Jc7 mat, 1...S:d6 2.D:d4 mat, viazne na 1...c3! Rieši 1.Da3 hr. 2.Da8 mat, 1...S:d4, S:d6, Jb8 2.Je3, D:d6, V:e5 mat. Úloha, ktorá by sa rozhodne dala ešte vylepšiť. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 767 (Opálený) z 20. 4. 1978. Zvodník 1.Se1? hr. 2.Sc3 mat, 1...b4 (A), Jd6 (B), D:h4+ (C) 2.V:c4, De5, D:h4 mat, viazne na 1...Va3! Rieši 1.Se7 hr. 2.Sc5 mat, 1...b4 (D), Jd6 (E), D:h4 (F) 2.V:c4, De5, D:h4 mat, kde A je obranný motív napadnutia hrozbového poľa, B – rozviazanie, C – šachovanie, D – odclonenie, E – zaclonenie a F – priviazanie hrozbového kameňa. Voľná zámena troch obranných motívov – ďalší hodnotný príspevok z tejto oblasti od mladého skladateľa. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred