Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 7. 1978)


Problém č. 795

Peter Polák, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)

 


Problém č. 796

Nikolaj Nadeždin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+12=22)

A. Diagram B. Ke4–c4Kontrolná notácia: 795: bKh8 Df3 Vd7 Vf7 Sa5 Jb4 Je4 Pg3 g7 (9), čKe8 De6 Va4 Sc1 Sh7 Pc5 f4 g6 (8) – dvojťažka, 796: bKb7 Dd2 Vd1 Sb8 Sg8 Jd8 Jf4 Pb4 e5 h3 (10), čKe4 Vh4 Vh5 Ja3 Jg7 Pa2 a4 d5 f6 g2 g3 h6 (12) – dvojťažka, ako aj po preložení čKe4 na c4.

V č. 795 si nezabudnite všimnúť okrem riešenia aj zdanlivá hry 1...f:g3, D:e4 2.Vd6, D:e4 mat a naviac aj tri tematické zvodníky. V č. 796 je v každom dvojníku spracovaná zámena dvoch matov po zvodníku.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 782 (Gamza) z 8. 6. 1978. Zdanlivé hry 1...Sd5, Kd5 2.Sg6, Sc6 mat. Rieši 1.Jf5 hr. 2.Jc3 mat, 1...K:f5, S:f5, Sd3, Kd5 2.Sg6, Sc6, Jg3, Jc3 mat. Zámena obrán spojená so zámenou matov, no žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.Jc3+ K:d4 2.Se5 mat, ktoré autor opravuje premiestením bSd6 na c1, pridaním bPd6 na f4 a vynechaním čPe3 a g5. Prosíme o preskúmanie korektnosti úlohy. Za objavenie prípadných nekorektností odmeníme jedného riešiteľa šachovou knihou. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo nasledujúcim 23 riešiteľom: Bandžuch, Brňák, Frolkovič, Gönczölová, Hagara, Juríček, Kruksa, Krump, Kurucz, Ludvig, Melicher, Méri, Moravčík, Polák, Salai sr. a ml., Samlek, Srňanský, Svoboda, Török, Wagner, Wittner a Žatko.

Riešenie problému č. 783 (Brown) z 15. 6. 1978. Zdanlivá hra 1...Ve2 2.Dc4 mat, rieši 1.J:c4 hr. 2.Ve5 mat, 1...Ve2, Ve1, S:e3, Sd8, Je4, J:g4, Dd8, Dg5, Sc7, S:c4 2.J:b6, J:b4, J:e3, Dd4, D:e4, V:d7, D:e6, D:e6, Dd4, D:c4 mat. Bohatá séria matov (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred