Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 8. 1978)


Problém č. 797

G. M. Pokornyj, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)


Problém č. 798

Andrej N. Dikusarov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+7=19)Kontrolná notácia: 797: bKe2 Da2 Sa6 Je5 Jg4 Pf6 g3 h4 (8), čKf5 Jd7 Pe4 g6 g7 (5) – dvojťažka, 798: bKd2 Da6 Va5 Vf4 Sb4 Sh1 Ja3 Jh3 Pc3 d5 g3 g4 (12), čKe5 Df7 Vh6 Sa1 Sf1 Jf2 Jf8 (7) – dvojťažka.

V zaujímavom č. 797 od neznámeho šachového skladateľa žijúceho vo Voroneži s priezviskom českého pôdu, je spracovaná recipročná zámena dvoch matov po zvodníku. V č. 798 od autora z ďalekého Novosibirska si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...S:c3+, D:d5+, D:f4+, Je4+.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 784 (Kisis) z 15. 6. 1978. Zdanlivé hry 1...V:c5, S:c4 2.J:c5, V:c4 mat. Zvodník 1.Vd5? hr. 2.Jc5 mat a 2.Sb3 mat, 1...V:d5, S:d5 2.Sb3, Jc5 mat, viazne na 1...a2! Zvodník 1.Sd5? hr. Vc4 mat a 2.V:a5 mat, 1...V:d5, S:d5 2.Vc4, V:a5 mat, viazne na 1...Dc1! Rieši 1.d5 hr. 2.V:a5 mat a 2.Sb3 mat, 1...V:d5, S:d5, D:c5+, V:c4 2.Sb3, V:a5, J:c5, V:c4 mat. Zámena obrán a zámena matov v téme poloobrán spracovaná úsporne a sympaticky (P. Frolkovič, Bratislava). Trojnásobný Novotný v ľahkej a modernej konštrukcii (L. Salai sr., Martin). Vtipné spojenie zámeny hier s témou Novotný. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 785 (Jankovič) z 22. 6. 1978. Nejde 1.b:c4? Ve6! Preto 1.S:e4 hr. 2.Vd3 mat, 1...Vf3, Je3+, Jg3, d1D 2.J:f3, f:e3, f3, D:d1 mat. Tri jednotné prerušenia hrozbového kameňa – len škoda, že na 1...b:c3+ nie je pred úvodníkom pripravený mat, čo je rozhodne konštrukčná chyba, ktorú by sa mal autor ešte pokúsiť odstrániť. Autor tiež neuviedol, či táto úloha bola jeho prvou uverejnenou skladbou, o čo ho touto cestou žiadame. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred