Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 8. 1978)


 

Problém č. 799

Ing. Milan Jureňa, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+13=26)


Problém č. 800

Roman Fedorovič a

Anatolij Miťušin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+7=13)Kontrolná notácia: 799: bKd1 Dc6 Vc2 Vc3 Sf3 Sf8 Ja5 Je7 Pa4 b6 c5 e2 e5 (13), čKd4 Da1 Vb1 Ve4 Sa2 Sc1 Jc4 Jf6 Pb2 b7 d2 e3 f4 (13) – dvojťažka, 800: bKe8 De3 Ve4 Sh8 Je2 Pe5 (6), čKe6 Jc6 Jg6 Pb7 d5 f5 h7 (7) – dvojťažka.

V č. 799 ďalší šachový skladateľ zo Západoslovenského kraja žijúci v Gbeloch, spracoval okrem recipročnej zámeny dvoch matov aj Dombrovskisovu a Hanneliusovu tému, treba si však okrem riešenia dobre všimnúť zdanlivé hry 1...J:e5, V:e5 a dva tematické zvodníky. V jubilejnom 800–tom šachovom probléme uverejnenom v šachovom okienku spracovala dvojica sovietskych skladateľov po prvýkrát syntézu troch tém: Banného, Hanneliusovú a zámenu obrán – no opäť okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov si všimnite aj zdanlivé hry 1...Jc~, Jc:e5!, Jg~, Jg:e5! Tešíme sa na Vaše postrehy k obom úlohám.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 786 (Gašparovič) z 22. 6. 1978. Pokusy 1.J:d7?, 1.Ve6?, 1.Jc6?, 1.S:d7?, 1.De3?, 1.Jf3? viaznu postupne na 1...Se5!, V:b6!, S:d4!, V:b6!, Sf6!, Sf6! Rieši 1.Jd3 hr. 2.Jb4 mat, 1...J~, Kc6, S:d4, e:f5 2.Df3, De4, Je7, Vd6 mat. Úspešná práca. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 787 (Sobek) z 29. 6. 1978. 1.Df1 tempo, 1...Jf~, J:e5, Je1, J:e3, Jf4, J:h4, Sg4, d:e2 2.Vg5, Vf8, D:h3, D:f2, e4, D:h3, S:g4, Db1 mat. Chutné sólo čiernych jazdcov. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 788 (Gool) z 29. 6. 1978. Zdanlivé hry 1...Ve5+, D:f5+ 2.Jc5, S:f5 mat. Rieši 1.Dc5 hr. 2.D:c6 mat, 1...Ve5, D:f5, V:f5 2.Jg3, J:f6, Jf2 mat. Zámena matov so vzájomným využitím väzby. Dobrá novostrategická dvojťažka. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže (č. 751 až 788) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred