Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 5. 10. 1978)


Problém č. 815

A. V. Černenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 816

Tibor Érsek, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 815: bKf8 De1 Vc5 Ve7 Sf4 Jd2 Jd7 Pe2 e4 (9), čKd4 Dg1 Va3 Vh1 Sb2 Sg6 Ja5 Jh4 Pb3 f3 (10) – dvojťažka, 816: bKa8 Dh4 Vb7 Vd1 Sd4 Sd7 Ja6 Je7 Pb6 c2 (10), čKc4 Sg1 Sg6 Je8 Pa7 d6 g3 (7) – dvojťažka.

V č. 815 okrem riešenia zaujmú aj zdanlivé hry 1...Sc3, De3, Jc4, S:e4. V č. 816 možno objaviť po zvodníku recipročnú zámenu dvoch matov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 799 (Jureňa) z 10. 8. 1978. Zdanlivé hry 1...J:e5, V:e5 2.Jf5, Vd3 mat. Zvodník 1.De6? hr. 2.Jf5 mat, viazne na 1...V:e5! Zvodník 1.Jg6? hr. 2.Vd3 mat, viazne na 1...J:e5! Rieši 1.D:f6 tempo, 1...J:e5, V:e5 2.Vd3, Jf5 mat. Syntéza Dombrovskisovej a Hanneliusovej témy spojená s recipročnou zámenou dvoch matov – žiaľ aj s hrubým úvodníkom. Náročná téma, ale technicky nezvládnutá (P. Frolkovič, Bratislava). Surový úvodník nie je tak chybou, ako prepchatá pozícia. Inak obsah je postačujúci na ospravedlnenie týchto chýb (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Lomnický, Lécka 28, 940 01 Nové Zámky.

Riešenie problému č. 800 (Fedorovič a Miťušin) z 10. 8. 1978. Zdanlivé hry 1...Jc~, Jc:e5!, Jg~, Jg:e5! 2.Jd4, Db6, Jf4, Dh6 mat. Zvodník 1.Db6? hr. 2.Jd4 mat, viazne na 1...Jg:e5! Zvodník 1.Dh6? hr. 2.Jf4 mat, viazne na 1...Jc:e5! Rieši 1.Da3 hr. 2.Dd6 mat, 1...Jc:e5, Jg:e5 2.Jd4, Jf4 mat. Prvé spracovanie syntézy témy Hanneliusa, Bannyj a zámeny obrán. Výborná práca spracovaná v ekonomickej forme využitím nenásilnej symetrickej pozície. Odmenu za správne riešenie dostane Ladislav Tkáčik, Sídlisko Dukelských Hrdinov 21, 080 01 Prešov.

Riešenie problému č. 801 (Pavlov) z 17. 8. 1978. Pozícia A: 1.Db7 tempo, 1...b2, c:d3, J~, S~ 2.D:b2, D:b3, Db4, V:c4 mat. Pozícia B: 1.De4 tempo, 1...b2, c:d3, J~, S~ 2.Vc2, D:d3, D:d4, D:c4 mat. Téma Z–24–48 spracovaná v mereditke. Odmenu za správne riešenie dostane Peter Frolkovič, Jelšova 6, 809 00 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred