Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 9. 1978)


Problém č. 813

Ján Kozinka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+13=24)


Problém č. 814

Jacob Haring, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 813: bKh6 Db5 Vf8 Vg7 Sa1 Sc2 Jf3 Jg8 Pd5 d7 h3 (11), čKf5 Vb7 Ve4 Sc5 Sg6 Jc8 Jf6 Pb6 c4 d4 e7 f4 h7 (13) – dvojťažka, 814: bKc2 Df7 Ve5 Vh4 Sa7 Sh1 Pa3 a4 e4 g4 g5 (11), čKc4 Sc8 Sg7 Pc6 d5 e6 f6 h5 (8) – dvojťažka.

Autor č. 813 – popredný slovanský šachový skladateľ a člen TČ Stavbár OSP Trnava–Modranka je prvým oficiálnym víťazom II. preboru ČSSR v riešení šachových problémov (tiež jeden z víťazov našej I. medzinárodnej riešiteľskej súťaže – Hlas ľudu 1978). V poslednej dobe pracuje v pomerne širokej škále druhov šachovej kompozície nevynímajúc ani úlohy slovenskej témy, ktorú v č. 813 spracoval v schéme OM–23–33 po zvodníku. Sekretára známeho kompozičného holandského časopisu Probleemblad netreba zvlášť predstavovať – veď konkuroval v takmer všetkých našich doterajších desiatich turnajov – v č. 814 si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 797 (Pokornyj) z 3. 8. 1978. Zvodník 1.Dd5? hr. 2.D:d7 mat, 1...J:e5, J:f6 2.Sc8, Je3 mat, viazne na 1...J~! Rieši 1.Df7 hr. 2.D:d7 mat, 1...J:e5, J:f6, J~, e3 2.Je3, Sc8, f:g7, Sd3 mat. Recipročná zámena dvoch matov – škoda, že vyvrátením zvodníka je práve ľubovoľný ťah čJd7. Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Tušiak, Fučíkova 22, Želiezovce.

Riešenie problému č. 798 (Dikusarov) z 3. 8. 1978. Zdanlivé hry 1...S:c3+, D:d5+, D:f4+, Je4+ 2.S:c3, V:d5, g:f4, V:e4 mat. Rieši 1.Dc4 hr. 2.Dd4 mat, 1...S:c3, D:d5, D:f4+, Je6, Da7, S:c4 2.D:c3, D:d5, D:f4, D:e4, d:e6, Vf5, J:c4 mat. Téma Z–24–48 na šachy bielemu kráľovi s maximálne využitými možnosťami (P. Frolkovič, Bratislava). Odmenu za správne riešenie dostane Libor Grgurič, 28. októbra 1734, 911 01 Trenčín.

* B. Moravčík, Banská Bystrica. 4 body ste v poslednej dlhodobej súťaží stratili za nesprávne riešenie č. 785 (Jankovič), keď ste uviedli 1.b:c4? miesto správneho 1.S:c4! a č. 784 (Kisis), kde ste uviedli nesprávny úvodník 1.Vd5? hoci správne bolo 1.d5! Riešenia oboch problémov sme uverejnili v rubrike z 3. 8. 1978. a z Vašej reklamácie vyplýva, že ste si riešenia neprekontrolovali podrobne.


Vzad <<  >> Vpred