Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 8. 1978)


Problém č. 801

Michail A. Pavlov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+6=12)

A. Diagram B. Pf5–c7


Problém č. 802

Vladimir Tichankov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)

 Kontrolná notácia: 801: bKa4 Dh7 Vd2 Vf4 Sc1 Sd3 (6), čKc3 Sd4 Jc6 Pb3 c4 f5 (6) – dvojťažka ako aj po preložení čPf5 na c7, 802: bKb7 Df6 Vd8 Sd3 Jc7 Jd6 Pa6 e4 (8), čKc5 Vb4 Vh5 Sf8 Jb8 Pa4 b3 b6 d4 f7 g6 (11) _ dvojťažka.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali problémy č. 751 až 788. Maximálne bolo možné získať 93 bodov, z toho za nekorektnosti 5 (3 body za vedľajšie riešenie v č. 764 a 2 body za vedľajšie riešenie v č. 782). Poradie riešiteľov je nasledovné: I.–V. cena ex aequo 90 bodov: Peter Polák, Borský Peter (žrebom vyhráva Album FIDE 1968–70), Ing. Jozef Melicher, Bratislava (Album FIDE 1965–67), Jan Svoboda, Trnava (Album FIDE 1914–44/III), Ing. Anton Ludvig, Bratislava (Album FIDE 1914–44/III) a Imrich Bandžuch, Spišské Vlachy (Album FIDE 1914–44/II), VI.–VIII. cena ex aequo 89 bodov: Marián Žemla, Šulekovo (Album FIDE 1914–44/II), Ladislav Wittner, Košice (Album FIDE 1914–44/I) a Ján Juríček, Zvolen (Album FIDE 1914–44/I), IX.–X. cena ex aequo 88 bodov: Jozef Srňanský, Bratislava (Album FIDE 1962–64) a Dušan Samlek, Zvolen (Album FIDE 1945–55).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy: Samuel Brňák (Bátovce), Peter Frolkovič (Bratislava), Karol Hottas (Nitra), František Jankovič (Bučany), August Kruksa (Bratislava), Roman Lukáč (Bohdanovce), Anton Mócik (Topoľčany), Ján Nízky (Žilina), Olaf Reeh (Kodaň, Dánsko) a Miroslav Švihorík (Nitra).

Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej novej dlhodobej riešiteľskej súťaži opäť bohato dotovanej Albumami FIDE, ktorú vypíšeme už o dva týždne – t. j. v Šachovom okienku 31. augusta 1978.

Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred