Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 6. 1978)


Problém č. 787

Karel Sobek, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)


Problém č. 788

Johan C. van Gool, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: 787: bKc3 Da1 Vc5 Vg8 Se2 Jc7 Jd2 Pe3 e5 h4 h5 (11), čKf5 Sf2 Sh3 Jf7 Jg2 Pc4 c6 d3 (8) – dvojťažka, 788: bKa5 Df2 Ve8 Sb6 Sg6 Jd3 Jh5 Pc4 e2 f5 g4 (11), čKe4 Dg5 Ve7 Vf1 Sb8 Sh3 Jc2 Jf8 Pa4 b4 c6 f6 (12) – dvojťažka.

Zakiaľ č. 787 je klasická skladba s bohatým množstvom variantov a sólom čJg2, to už v zaujímavom č. 788 okrem riešenia si všimnite aj zdanlivé hry 1...Ve5, D:f5 2.Jc5, S:f5 mat.

Riešenie zašlite do 18 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Obe dnešné dvojťažky sú posledné dva problémy našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej albumami FIDE. Cez prázdniny budeme riešiteľov odmeňovať jednotlivo. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž plánujeme vypísať v druhej polovici augusta 1978.

Riešenie problému č. 773 (Visserman) z 11. 5. 1978. Nejde 1.Sc1? V1:d3!, 1.Sb8(c7)? V7:d3!, 1.Sd6? Vf7!, 1.Sd2? V:b1!, 1.Sh6? g5!, 1.S:e3? V:b1!, 1.Se5? Je6! Rieši 1.Sg5 hr. 2.Jc5 mat, 1...V1d3, V7d3, Dd3, Je6, Vf7 2.Jd2, Jd6, f3, De6, Jd6 mat. Perfektná séria pokusov v ekonomickom prevedení (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 774 (Visserman) z 11. 5. 1978. 1.Vd8 2.Jd7+ Kd6 3.Va6 mat, 1...c3 2.Sd3 S:d3 3.S:d4 mat, 2...V:d3 3.Jc4 mat, 1...d3 2.Vc3 S:c3 3.J:c4 mat, 2...Vc3 3.Sd4 mat. Nezabudnuteľná hra na ohniskových poliach c3 a d3 (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 775 (Zagorujko) z 18. 5. 1978. Zdanlivé hry 1...d:c3, e:f3, g2 2.Dd5, Df5, Jf2 mat. Pozícia A: 1.D:a6 tempo, 1...d:c3, e:f3 2.Dd6, Dg6 mat. Pozícia B: 1.D:a7 tempo, 1...d:c3, e:f3 2.Dd7, Dh7 mat. Predĺžené rovnaké maty bielej dámy – skôr žartovné ako vážna úloha (P. Frolkovič, Bratislava). Téma Z–32–26 spracovaná formou "večnej úlohy". Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad <<  >> Vpred