Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 5. 1978)


Problém č. 775

Viktor V. Zagorujko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+9=17)

A. Diagram B. Po úvodníku v A

 


Problém č. 776

Prof. Karol Mlynka, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)

A. Diagram B. Pa7–f6

C. Pe7–b4 a Sd1–e2Kontrolná notácia: 775: bKb4 Da5 Vf3 Sd1 Jc4 Jh1 Pa3 c3 (8), čKd3 Se3 Pa4 a6 a7 d4 e4 f4 g3 (9) – dvojťažka, ako aj po správnom úvodníku, 776: bKa8 De3 Va6 Sc5 Sc8 Jc6 Jg4 Pa5 d3 e7 f5 (11), čKd5 Dh8 Va4 Ve8 Sb8 Sd1 Jb7 Pc7 f7 h6 (10) – dvojťažka ako aj po premiestnení bPe7 na f6 (pozícia B) a v pozícii A premiestniť bPe7 na b4 a čSd1 na e2 (pozícia C). V č. 775 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...d:c3, e:f3, g2. Po správnom úvodníku vznikne nová dvojťažka už s iným riešením. V č. 776 spracoval autor kolotočovú cyklickú zámenu hrozieb a zároveň cyklickú zámenu zvodníkov a úvodníkov. Tému možno spracovať len v trojníku a zatiaľ ešte nebola spracovaná, takže dnes má celosvetovú premiéru! Každý dvojník hodnotíme 2 bodmi (teda za č. 775 možno získať spolu 4 body a za č. 776 6 bodov). Upozorňujeme hlavne tých riešiteľov, ktorí v č. 765 (Mihalčo z 13. 4. 1978) zabudli na pozíciu B (výzva vinou tlačiarne vypadla pri diagrame, no bola v kontrolnej notácii – pozícia B – bSa4 na g4 – a čítať treba celú rubriku), že riešenie môžete ešte obratom zaslať na adresu redakcie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 763 (Taraba) zo 6. 4. 1978. Zvodník 1.Db6? hr. 2.c4 mat, 1...Sb3, c5 2.D:b3, D:d6 mat, viazne na 1...Je3! Zvodník 1.Df6? hr. 2.c4 mat, 1...Sb3, e5 2.Df3, D:d6 mat, viazne na 1...Je3! Rieši 1.J5:e6 hr. 2.c4 mat, 1...Sb3, d:e6 2.V:h5, D:d6 mat. Trojfázová zámena matov (Z–32–33) spracovaná v symetrickej pozícii vo forme dva zvodníky – riešenie s rovnakým vyvrátením oboch zvodníkov. Príjemný výkon. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred