Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 4. 1978)


 

Problém č. 763

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+11=21)


Problém č. 764

Valentin F. Udarcev, ZSSR

I. cena

III. Turnaj solidarity 1973–76

Mat 3. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 763: bKg8 Dd8 Vc8 Vh6 Sh2 Jg5 Jg7 Pc3 d3 d4 (10), čKd5 Va7 Vh5 Sd1 Jg2 Jh8 Pa5 c6 d6 d7 e6 (11) – dvojťažka, 764: bKh5 Df6 Vh6 Sa6 Sb2 Jd6 Jg2 Pb4 e5 (9), čKd5 Va3 Vc1 Sg8 Pa5 c6 f7 g5 h4 (9) – trojťažka.

V č. 763 spracoval autor trojfázovú zámenu dvoch matov (Z–32–44) s využitím symetrickej pozície vo forme dva zvodníky – riešenie. Č. 764 je víťaznou skladbou oddelenia trojťažiek III. Turnaja solidarity (o IV. turnaji píšeme nižšie). Autorovi sa v nej podarilo spracovať zámenu dvoch matov (zdanlivé hry 1...Vac3, Vcc3), spojenú s témou Holzhausena.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 751 (Ondrejka a Šimora) z 9. 2. a 16. 2. 1978. Zdanlivé hry 1...J:c7, V:f4, Vf5, Jc6, J:f3 2.J:c7, Dc5, Dc5, Dc4, Dc4 mat. Po úvodníku 1.De3 hr. 2.De5 mat, sa maty zo zdanlivých hier zamenia nasledovne: 1...J:c7, V:f4, Vf5, Jc6, J:f3 2.d:c7, J:f4, D:d4, De4, D:f3 mat. Zámena piatich matov s využitím poloväzby v každom variante. Vtipne sú aj vedľajšie varianty 1...Se4, J:f4 2.Db3, J:f4 mat. Dobrý výkon, ktorý trochu znehodnocuje použitie troch bielych jazdcov (jeden z nich vznikol premenou bieleho pešiaka). Za správne riešenie bolo možné získať maximálne dva body.

* Macedónsky kompozičný šachový zväz vypisuje už štvrtý medzinárodný skladateľský Turnaj solidarity v skladaní šachových úloh v piatich kategóriách: 1. Dvojťažky (rozhodcom je Z. Mihajlovsky, Juhoslávia), 2. Trojťažky (B. Milošeski, Juhoslávia), 3. Samomaty v dvoch ťahoch (Ž. Janevski, Juhoslávia), 4. Pomocné maty v dvoch ťahoch (A. Popovski, Juhoslávia), 5. Štúdie (rozhodca bude určený dodatočne). Úlohy treba zasielať najneskôr do 1. 6. 1978 na adresu: "Nikola Stolov, ul. Bukovič, br. 3a, naselba "Lisiče", 91000 Skopje, Juhoslávia. Témy úloh pre každú kategóriu sú ľubovoľné. Každý autor dostane výsledok turnaja, ktorý bude uverejnený v špeciálnej publikácii.

* Výsledok I. medzinárodnej riešiteľskej súťaže – Hlas ľudu 1978 uverejníme v poslednej aprílovej rubrike, pretože riešenia zahraničných účastníkov ešte stále prichádzajú do redakcie.


Vzad <<  >> Vpred