Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 6. 7. 1978)


Problém č. 789

Piotr A. Krepko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+5=8)


Problém č. 790

Gerhard E. Schoen, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+5=8)Kontrolná notácia: 789: bKg4 Dd1 Vd3 (3), čKe4 Jg5 Pc4 c5 f3 (5) – dvojťažka, 790: bKa2 Dg7 Se1 (3), čKa4 Se3 Ja1 Pb5 c7 (5) – dvojťažka.

V oddychovom č. 789 okrem riešenia zaujme riešiteľov iste aj tematický zvodník. V č. 790 spracoval autor tému Fleck s cyklickým striedaním duálových matov (po úvodníku hrozia tri maty a každá z troch tematických obrán vylúči iba jeden – teda budú vychádzať "tematické duály").

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej šachovej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 776 (Mlynka) z 18. 5. 1978. Pozícia A: Zvodník 1.f6? (a) hr. 2.De5 (A) mat, viazne na 1...Ve4! Rieši 1.Sb4 (b) hr. 2.De4 (B) mat, 1...V:b4, V:e7, Dd4, De5, Jd6, Sf3 2.J:b4, J:e7, D:d4, D:e5, Dc5, D:f3 mat. Pozícia B: Zvodník 1.Sb4? (b) hr. 2.Dd4 (C) mat, viazne na 1...Sa7! Rieši 1.Se7 (c) hr. 2.De5 (A) mat, 1...V:e7, D:f6, Vae4 2.J:e7, J:e6, D:e4 mat. Pozícia C: Zvodník 1.Se7? (c) hr. 2.De4 (B) mat, viazne na 1...S:d3! Rieši 1.f6 (a) hr. 2.Dd4 (C) mat, 1...D:f6, V:b4, Vee4, V:e3 2.J:f6, J:b4, D:e4, J:e3 mat. Kolotočová cyklická zámena hrozieb a zároveň cyklická zámena zvodníkov a úvodníkov. Veľký projekt v modernej dvojťažke (L. Salai sr., Martin). Výborne spracovaná cyklická zámena, škoda len, že téma pohlcuje obsah (P. Frolkovič, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 777 (Apró) z 25. 5. 1978. Pokusy 1.Dc1?, Dc5?, Df6?, D:c7? viaznu postupne na 1...Jd2!, S:d5!, Jg6!, Dd4! Preto rieši iba 1.Dh6 hr. 2.Dh1 mat, 1...Kd5, S:d5, Sh5, Jd2 2.Dc6, Df4, De6, Jc3 mat. Vtipná práca na tému pokusov, ktorá narobila riešiteľom až nečakane veľké starosti – mnohí sa potkli na niektorom pokuse a veľa riešiteľov úlohu dokonca označilo ako neriešiteľnú. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred