Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 9. 1978)


Problém č. 807

Christopher Becker, USA

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)


Problém č. 808

Jurij Akobija, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+5=14)Kontrolná notácia: 807: bKg4 Da3 Vb7 Vc4 Sb3 Jg6 (6), čKd5 Sf8 Pd7 e3 (4) – dvojťažka, 808: bKh5 Df5 Sa7 Sf7 Ja3 Jf2 Pd2 d5 f4 (9), čKd4 Vc5 Sg7 Jb4 Jc3 (5) – dvojťažka.

Po č. 805 (Kovjatovskij): bKe7 Va3 Va8 Ja2 (4), čKe4 Pd5 f5 (3) – mat 2. ťahom a č. 806 (Parfiriev): bKd2 Vh4 Jb6 Jh6 Pb4 c3 e2 e7 g3 (9), čKe5 Pb5 d3 d6 e6 f6 h5 (7) – mat 2. ťahom, pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž bohato dotovaná Albumami FIDE ďalšími dvoma súťažnými príspevkami – v č. 807 si okrem riešenia nezabudnite všimnúť aj tematický zvodník a v č. 808 zase zdanlivé hry 1...Jb~, Jc~.

Riešenie problémov č. 805 až 808 môžete ešte stále zaslať najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie každej dvojťažky môžete získať po dva body, ďalšie za prípadné nekorektnosti.

Riešenie problému č. 789 (Krepko) z 6. 7. 1978. Zvodník 1.Vd5? tempo, 1...c3, Ke3, J~ 2.Dd3, De1, D:f3 mat, viazne na 1...f2! Rieši 1.Vd6 hr. 2.De1 mat, 1...Ke5, f2, Ke3 2.Dd5, De2, De1 mat. Voľná zámena matov v miniatúrke. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Krošlák, Obrancov mieru 1152/III, 020 01 Púchov.

Riešenie problému č. 790 (Schoen) z 6. 7. 1978. 1.Dc3 hr. 2.Da3 (A) mat, 2.Db4 (B) mat, 2.Da5 (C) mat, 1...Sd2, Sc5, b4 2.Da3 (A), Da5 (C), D:b4 (B) mat – téma Fleck a aj téma poloobrán: 1...Sb6, c5, Sc1 2.Da3 (Db4), Da3(Da5), Db4(Da5) mat. Zaujímavý nápad spracovaný iba s ôsmimi kameňmi. Odmenu za správne riešenie dostane Arpád Frimmel, Sibírska 7, 801 00 Bratislava.

Riešenie problému č. 791 (Jerochin) z 13. 7. 1978. Zvodník 1.Dc1? hr. 2.V:b5 mat, viazne na 1...D~! Zvodník 1.Je7? hr. 2.Vc6 mat, viazne na 1...D:d5! Rieši 1.Je5 hr. 2.Jd7 mat, 1...D~, D:d3!, J~, J:d6! 2.V:b5, Vc6, Vc7, D:d6 mat. Klasické spracovanie Dombrovskisovej témy s predĺženými obranami. Odmenu za správne riešenie dostane Michal Méri, OSP 929 22 Dunajská Streda.


Vzad <<  >> Vpred