Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 9. 1978)


Problém č. 809

Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 810

Jurij Antonov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+2=12)Kontrolná notácia: 809: bKc1 Db6 Vc3 Vd1 Se4 Sh6 Pd2 e3 (8), čKe2 Dg5 Vf2 Ja7 Pc4 f3 (6) – dvojťažka, 810: bKe1 Db6 Vg8 Sd2 Sd7 Pa5 c3 f4 f5 g4 (10), čKd3 Pa6 (2) – dvojťažka.

Po úvodných problémoch č. 805–808 (ich riešenia môžete ešte stále zaslať) pokračuje naša dlhodobá riešiteľská súťaž bohato dotovaná Albumami FIDE ďalšími dvoma súťažnými problémami vysokej skladateľskej úrovne: v oboch je výborne spracovaná téma Bannyj. Tešíme sa aj na vaše komentáre k obom úlohám.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 792 (Kuligin) z 13. 7. 1978. Zvodník 1.Df1? hr. 2.K:e3 mat, 1...d4, e4 2.Df7, K:e3 mat, viazne na 1...Kd4! Zvodník 1.Vd8? tempo, 1...Kd4, d4 2.De4, Sd3 mat, viazne na 1...e4! Zvodník 1.De1? hr. 2.D:b4 mat, 1...e4, Kd4 2.D:b4, D:b4 mat, viazne na 1...d4! Rieši 1.Dh8 tempo, 1...d4, e4, Kd4 2.Dg8, J:e3, Vf4 mat. Zaujímavo spracovaná zámena matov po troch obranách, z ktorých každá obrana je raz vyvrátením. Odmenu za správne riešenie dostane Peter Frolkovič, Jelšova 6, 809 00 Bratislava.

Riešenie problému č. 793 (Ďačenko) z 20. 7. 1978. Pozícia A: Zvodník 1.D:c4? hr. 2.De4 (g4) mat, 1...Vd4, Sd4 2.De2, De6 mat, viazne na 1...Jf2! Rieši 1.Dc2 hr. 2.De2 (g2) mat, 1...Vd2, Sd2 2.De4, D:d1 mat. Pozícia B: Zvodník 1.Vg1? hr. 2.Sg4 mat, 1...Vd4, S:g1 2.J:d4, Jd2 mat, viazne na 1...Jf2! Rieši 1.Vg5! hr. 2.Sg2 mat, 1...Vd2, S:g5 2.Jd2, Jd4 mat. Úloha imponujúca jednotnosťou obsahu (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Odmenu za správne riešenie dostane Pavol Filippi, Lermontovova 2, 801 00 Bratislava.

Riešenie problému č. 794 (Istokovics) z 20. 7. 1978. Pozícia A: Nejde 1.Jf3? a ani 1.Sc3? pre 1...Jc6! Preto 1.Sb4 hr. 2.Vd6 mat, 1...J:c6, Se4, Jf7 2.Se6, D:e4, Se6 mat. Pozícia B: Nejde 1.Sc3? Jf7! Rieši 1.Jf3! hr. 2.Ve5 (d4) mat, 1...J:e6, S:e4, Jf7 2.D:c6, b:c4, Vd4 mat. Zámena troch matov spracovaná vo forme dvojníka s dokonale skrytou symetriou. Odmenu za správne riešenie dostane Marián Križovenský, Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Topľou.


Vzad <<  >> Vpred