Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 7. 1978)


Problém č. 793

Georgij P. Ďačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)

A. Diagram. B. Kg6–a1 a Sg3–h4


Problém č. 794

Ferenc Istokovics, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)

A. Diagram B. Dh1–a8Kontrolná notácia: 793: bKg6 Dc3 Ve1 Ve5 Sg3 Sh3 Jb3 Jh5 (8), čKf3 Vd3 Se3 Jd1 Pc4 e6 (6) – dvojťažka, ako aj po preložení bKg6 na a1 a bSg3 na h4, 794: bKh7 Dh1 Vc6 Ve4 Se1 Sf5 Jg1 Jg8 Pb3 b5 c2 (11), čKd5 Sd3 Sh4 Jd8 Pc4 g3 (6) – dvojťažka, ako aj po preložení bDh1 na a8.

V č. 793 si nezabudnite všimnúť v každom dvojníku okrem riešenia aj tematický zvodník. V č. 794 je spracovaná zámena troch matov opäť vo forme dvojníka.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 11 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 780 (Lehen) z 1. 6. 1978. Zvodník 1.D:c6? hr. 2.Jd7 (A) mat, 1...Jd5 (a) 2.D:d5 mat, viazne na 1...V:d4! (c). Zvodník 1.Dc8? hr. 2.J:c6 (B) mat, 1...Je6 (b) 2.D:e6 mat, viazne na 1...V:f6! (d). Zvodník 1.Db3? tempo, 1...Je6 (b), V:d4 (c), V:f6 (d) 2.D:e6, Vg5 (X), Ve3 (Y) mat, viazne na 1...Jd5! (a). Rieši 1.Sc2 tempo, 1...Jd5 (a), Je6 (b), V:d4 (c), V:f6 (d) 2.Jd7 (A), Jc6 (B), Ve3 (Y), Vg5 (X) mat. Spojenie Dombrovskisovej témy s recipročnou zámenou matov – úloha, o ktorej možno hovoriť iba v superlatívoch. Úloha je krásna a moderná – čiže mladá (P. Frolkovič, Bratislava). Fantastický obsah (L. Salai sr., Martin). Dosiaľ rozhodne najlepšia skladba jubilejného X. medzinárodného skladateľského turnaja – dúfajme, že sa objaví aj v jeho definitívnom výsledku. Úprava. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 781 (Myhre) z 8. 6. 1978. Nejde 1.D:f4? pre 1...Vf8! Preto 1.Dg6 tempo, 1...V~, Vh4!, S~, Sh2!, Kh4, Kh2 2.Dh~, Dg2, Vh1, Dg4, Dg4, Dg2 mat. Celkom sympatická miniatúrka (P. Frolkovič, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred