Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 6. 1978)


Problém č. 785

Pavol Jankovič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 786

Ján Gašparovič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+9=22)Kontrolná notácia: 785: bKc2 Dh5 Vh3 Vh4 Sg1 Sg8 Jb7 Jg5 Pb3 e4 f2 (11), čKd4 Vc6 Vf4 Sa3 Jf5 Pc3 c4 d2 e5 (9) – dvojťažka, 786: bKh4 De2 Vg6 Sc7 Se8 Je5 Jf5 Pa5 b3 b6 d4 g4 g5 (13), čKd5 Va6 Sh8 Je1 Pb5 d7 e6 g2 h3 (9) – dvojťažka.

Oba dnešné príspevky sú od autorov, ktorí patria do skupiny začiatočníkov a preto aj ich úroveň treba posudzovať z tohto pohľadu. V č. 785 zaujme pozornosť obranný motív trojnásobného prerušenia línie hrozbového kameňa. V č. 786 pracuje autor už aj s tematickými zvodníkmi.

Riešenie zašlite do 18 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Zasielacia lehota je predĺžená kvôli nastávajúcej dovolenkovej sezóne. Dlhodobá riešiteľská súťaž skončí v budúcej rubrike.

Riešenie problému č. 771 (Dolginovič) zo 4. 5. 1978. Zvodník 1.Sc4? (A) hr. 2.V:b6 mat, 1...Vg6 2.V:a2 mat, viazne na 1...Vh6! Zvodník 1.Sb3?, (B) hr. 2.V:b6 mat, 1...Vh6 2.V:a2 mat, viazne na 1...Vg6! Rieši 1.S:a2 hr. 2.V:b6 mat, 1...Vh6, Vg6 2.Sb3 (A), Sc4 (B) mat. Jednoduchá zámena obrany (medzi dvoma zvodnostnými fázami) so zámenou matov na všetky obrany. Originálny nápad. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 772 (Formánek) zo 4. 5. 1978. Zvodník 1.Kg6? hr. 2.Sf3 mat, viazne na 1...Kd5! Zvodník 1.Vf3? hr. 2.Jc3 mat, 1...c:b4 2.V:d4 mat, viazne na 1...Kd5! Zvodník 1.b5? tempo, 1...e:f5, Kd5 2.Sf3, Jc3 mat, viazne na 1...g:f4! Zvodník 1.b:c5? hr. 2.V:d4 mat, viazne na 1...Kd5! Rieši 1.Vd3 tempo, 1...e:f5, g:f4, Kd5, c:b4 2.Sf3, Jc3, Sf3, Vc:d4 mat. Výborná ukážka spracovania Dombrovskisovej témy (medzi prvou, druhou a piatou fázou) a naviac medzi prvou a treťou, druhou a piatou a druhou a štvrtou fázou je spracovaná tzv. téma H – nie Hanneliusova, ako bolo omylom uverejnené – t. j. v prvej fáze hrozí mat "A" a ťah "a" nie je obranou alebo neexistuje – v druhej fáze mat "A" vychádza po obrane "a"). Naviac medzi prvou a piatou a druhou a treťou fázou je spracovaná tzv. téma "D" (v prvej fáze hrozí mat "A" a ťah "a" je obranou a v druhej fáze mat "A" vychádza po obrane "a"). Vysoko originálna práca, ktorú treba aj vysoko hodnotiť. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred