Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 6. 1978)


Problém č. 783

David L. Brown, USA

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+13=20)


Problém č. 784

Imants Kisis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)Kontrolná notácia: 783: bKb5 Dg4 Vd8 Ve3 Se7 Jc2 Jd6 (7), čKd5 Dg8 Vb1 Vf2 Sb6 Sf1 Jd7 Jf6 Pb4 c3 c4 e6 f3 (13) – dvojťažka, 784: bKc8 Vb6 Vc5 Sc4 Jb7 Pd4 (6), čKa4 Dg1 Vh4 Vh5 Sg8 Pa3 a5 d2 d7 (9) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 783 od autora z USA si stačí všimnúť iba zdanlivú hru 1...Ve2 2.D:c4 mat, to už v č. 784 od jedného z najvýznamnejších súčasných lotyšských skladateľov, si okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov všimnite aj zdanlivé hry 1...V:c5, S:c4 2.J:c5, V:c4 mat.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 768 (Žebenev) z 20. 4. 1978. Zdanlivé hry 1...De4, Va4, Vf3, Je4 2.Dh5, De5, D:f3, De4 mat. Zvodník 1.De7? hr. 2.Vg5 mat, 1...f6, Ve5, Je4 2.De6, D:e5, Dd7 mat, viazne na 1...Vg3! Rieši 1.Dc4 hr 2.Df4 mat, 1...De4, Va4, Vf3, Je4, Jd3 2.D:f7, Dd5, J:h4, Dc8, Dg4 mat. Výborný výkon hodný ocenenia. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 769 (Bohdanov) z 27. 4. 1978. Zvodník 1.Sb4? tempo, 1...K:b3, V:b3 2.Sd2, Dg2 mat, viazne na 1...g2! Rieši 1.Dg2 tempo, 1...K:b3, V:b3 2.Db7, Sb4 mat. Recipročná zámena prvých a matujúcich ťahov bieleho – súčasná moderná téma dvojťažiek (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 770 (Križovenský) z 27. 4. 1978. Zvodník 1.Ve3? tempo, 1...V:d6, J:d6 2.Jf6, D:f7 mat, viazne na 1...Je7! (ale aj na 1...V:e4+!). Zvodník 1.Da2? hr. 2.Da4 mat, 1...V:d6, J:d6, Sc7, Ve5 2.D:f7, Jf6, D:a4, Jf6 mat, viazne na 1...Je7! Rieši 1.Dh4 hr. 2.Dd8 mat, 1...J:h4, Je7, Ve7, Ve8 2.Jf6, D:e7, D:e7, Jf6 mat. Téma poloväzby spracovaná v troch fázach, len škoda, že zvodník 1.Ve3? nemá jednoznačné vyvrátenie, čo treba rozhodne pokladať za konštrukčnú chybu. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad <<  >> Vpred